Parooli ostnud kliendid saavad juurdepääsu hankepakkumise kontaktidele, millele on lisatud infofailid kus lisainfo, tihti ka joonised ja fotod, tabelid. Failid avanevad neile klikates:

 

Vaata näidet kontaktide ja failidega mida parooli ostja näeb (hanke originaal lõpus kus ka lisatud failid (hulk jooniseid, infot …)

****************:

6799.TORUTÖÖD UUES HALLIS 2019-2020

Hanke info
asukoht Jyväskylä
 kehtiv kuni 17.06.19
 lisatud 16.05.19

Ehitushange

Ehitus-remonditööd. (45000000-7)

Jämsä regioon

Töö teostada:   1.8.2019 – 1.6.2020

Maksumus: üle 150000.-   (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel

 

**********************

 

Väljavõte hanke originaalist (hanke originaalile juurdepääsuks ostke parool)

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:
……………………….Oy :

Putkiurakka: Pienteollisuushalli Tekijäntie 1 Jämsänkoski

Tarjoukset 17.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

 

……………………………..

 

Hankinnan nimi

Putkiurakka: Pienteollisuushalli Tekijäntie 1 Jämsänkoski

Hankinnan kuvaus

Tämä ilmoitus koskee uudisrakentamista, pienteollisuushallin rakentaminen osoitteeseen Tekijäntie 1, Jämsänkoski

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Jämsän seutu (S134)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.8.2019 – 1.6.2020

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

 

Kansallinen hankintailmoitus:
Jämsän Yrityskiinteistöt Oy : Putkiurakka: Pienteollisuushalli Tekijäntie 1 Jämsänkoski

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011002

Tarjoukset 17.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

YRT Rakennuttamispalvelu Oy

Tuomo Ylä-Rotiala

Itsenäisyydenkatu 17A

33500

Tampere

Puh. +358405862785

tuomo@yrt.fi

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikkö Jämsän Yrityskiinteistöt Oy
Y-tunnus 1862383-9
Postiosoite Seppolantie 5
Postinumero 42100
Postitoimipaikka Jämsä
Maa Suomi

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja YRT Rakennuttamispalvelu Oy
Yhteyshenkilö Tuomo Ylä-Rotiala
Postiosoite Itsenäisyydenkatu 17A
Postinumero 33500
Postitoimipaikka Tampere
Puhelin +358405862785
Sähköpostiosoite tuomo@yrt.fi

Hankintayksikön luonne

Muu: Kunnan omistama kiinteistöyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Putkiurakka: Pienteollisuushalli Tekijäntie 1 Jämsänkoski

Hankinnan kuvaus

Tämä ilmoitus koskee uudisrakentamista, pienteollisuushallin rakentaminen osoitteeseen Tekijäntie 1, Jämsänkoski

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Jämsän seutu (S134)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.8.2019 – 1.6.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Kyllä

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.

Tarjoajalla tulee olla referenssejä samantyyppisistä kohteista.

Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla vähintään AA-luokkaa(Rating Alfa tai Bisnoden luokitus).

Tarjoajan liikevaihdon tulee olla kolmen edellisen tilikauden osalta keskiarvona vähintään 300 000EUR

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on liitettävä tarjouksen mukaan seuraavat selvitykset tai todistukset:

– selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.

– todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

– todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

– selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

– todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus ja työterveyshuolto työntekijöilleen.

– kaupparekisteriote.

– luotettava selvitys tarjoajan liikevaihdosta viimeisen kolmen tilikauden ajalta.

– tarjoajan referenssit samantyyppisistä kohteista.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata yritystä koskevalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n voimassa olevalla Tilaajavastuulain tiedot -raportilla tai Yritysraportilla.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous annetaan kokonaishintaisena.

Em. kriteerit täyttävien urakoitsijoiden tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi jättää vaihtoehtoisen tarjouksen. Tarjouksesta tulee käydä selvästi ilmi, miten se eroaa tarjouspyynnön mukaisesta tarjouksesta.

Mikäli vaihtoehtoinen tarjous on hinnaltaan halvin, tilaajalla on oikeus harkita hinnan ja laadun suhdetta kokonaistaloudellisin perustein.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta, mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät budjetin ja hankinta keskeytetään.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

17.6.2019 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes valintapäätös on lainvoimainen, kuitenkin enintään 3kk.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyvät suunnitelmat lähetetään sähköisenä ja ne pyydetään alla olevasta osoitteesta:

tuomo@yrt.fi

Lisätietoja ja urakoita koskevat kysymykset:

Tuomo Ylä-Rotiala

YRT Rakennuttamispalvelu Oy

tuomo@yrt.fi

TARJOUS LÄHETETÄÄN TARJOUSPYYNTÖKIRJEESSÄ MAINITTUUN OSOITTEESEEN 17.6.2019 KLO 12.00 MENNESSÄ.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntökirje _PU.pdf

Urakkaohjelma 060519.pdf

Turvallisuusasiakirjat 060519.pdf

Urakkarajaliite_Tekijäntie 1_UL.pdf

Tarjouslomake_PU.pdf

102.01 Asemapiirustus.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus