8168. Fassaadivuukide remont

150 000€

8168. Fassaadivuukide remont

Hanke info
liik Suurhanked
hinnavahemik 150000-1000000
valdkond Fassaaditööd
lisatud 23.03.21
kehtib kuni 09.04.21
asukoht Helsingi
Kirjeldus
  Ehitushang Ehitustööd. (450000 Fassaadivuukide renoveerimise objektiks on 1998. aastal valminud Kallioportaankatu 1 ja 1995. aastal valminud Messitytönkatu 4, mis asub Helsingis. Töö viiakse läbi vastavalt käesolevale tööaruandele. Maksumus: üle 150000.-     maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-) ***   Стоимость:   более 150000.- (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет. *** (KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-) *** Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga) Добавлены уточняющие файлы (доступ с паролем) *** Vastavalt hankedokumentidel согласно документам поставки: *** Töö teostada: 3.5.2021 - 30.9.2021          

Väljavõte hanke originaalist (hanke originaalile juurdepääsuks teostage ülekanne)

Выдержка из оригинала строительной поставки (для доступа нужно купить пароль)

Kallioportaankatu 1 ja Messitytönkatu 4 julkisivun saumausten uusiminen

KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Helsinki Julkaistu Hilmassa 22.3.2021 12:20

Ostajaorganisaatio

Lyhyt kuvaus Julkisivu saumausten uusimisen kohteena on Helsingissä sijaitsevat, vuonna 1998 valmistunut Kallioportaankatu 1 ja vuonna 1995 valmistunut Messitytönkatu 4. Rakennusten elementtisaumat uusitaan. Työt suoritetaan tämän työselostuksien mukaisesti. Tarjouksessa on otettava huomioon työselostuksessakin kerrottu, osittain päällekkäin tehdyt saumaukset.
  • Pääasiallinen suorituspaikka
  • Helsinki
Menettelyn luonne Avoin menettely

   

Hanke kontaktinfo ja lisatud failide (täiendav info,joonised ...) nägemiseks vaja osta parool, vt. siit

Sisesta parool  siia