8143. Pinnasetööd ja drenaazitööd

150 000€

 8143. Pinnasetööd ja drenaazitööd

Hanke info
liik Suurhanked
hinnavahemik 150000-1000000
valdkond Ehitustööd, Pinnasetööd, Torutööd
lisatud 04.03.21
kehtib kuni 09.04.21
asukoht Helsingi
Kirjeldus
  Ehitushang Ehitustööd. (450000 Leping hõlmab mullatöid Sortti väikeses jaamas ning kogu projekti tarnijana ehk peatöövõtjana tegutsemist. Leping hõlmab ala tasandamist, sademevee äravoolude rajamist, reoveemahuti paigaldamist, valgustite paigaldamist, värava ümberpaigutamist ja muid ülesandeid vastavalt dokumentidele.

Hanke ulatus on üksikasjalikumalt sätestatud pakkumiskutse lisades.

  Maksumus: üle 150000.-     maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)   Стоимость:   более 150000.- (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет. (KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-) Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga) Добавлены уточняющие файлы (доступ с паролем) Vastavalt hankedokumentidel согласно документам поставки: Töö teostada: -6 kuud          

Väljavõte hanke originaalist (hanke originaalile juurdepääsuks teostage ülekanne)

Выдержка из оригинала строительной поставки (для доступа нужно купить пароль)

Koivukylän Sortti-pienaseman maanrakennustyöt TP 12/21

KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS HSY Helsingi Julkaistu Hilmassa 3.3.2021 16:41

Lyhyt kuvaus Maanrakennustyöt sijaitsevat HSY:n Koivukylän Sortti-pienasemalle vuokratulla alueella osoitteessa Hosantie 2, 01360 Vantaa. Urakka käsittää Sortti-pienaseman maanrakennustyöt sekä toimiminen toimittajana eli pääurakoitsijana koko hankkeessa. Urakka sisältää alueen tasauksen, hulevesiviemärien rakentamisen, jätevesisäiliön asentamisen, valaisinjalustojen asentamisen, portin siirron sekä muut tehtävät asiakirjojen mukaisesti. Hankinnan laajuus on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.
  • Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka
  • Hosantie 2, 01360 Vantaa
Menettelyn luonne Avoin menettely

   

Hanke kontaktinfo ja lisatud failide (täiendav info,joonised ...) nägemiseks vaja osta parool, vt. siit

Sisesta parool  siia