7981.Kiriku fassaadi ja katuse remont. Ремонт фасада и крыша церкви.

150 000€

7981.Kiriku fassaadi ja katuse remont. Ремонт фасада и крыша церкви.

Hanke info
liik Aastalepingud, Suurhanked
hinnavahemik 150000-1000000
valdkond Fassaaditööd, Katusetööd
lisatud 12.01.21
kehtib kuni 01.02.21
asukoht Helsingi
Kirjeldus

7981.Kiriku fassaadi remont. Ремонт фасада церкви.

Ehitushange Строительная поставка Ehitustööd. (45000000-7) Строительные работы. (45.000.000-7) Helsingi koguduse konsortsium (edaspidi tellija / tellija) taotleb vastavalt käesolevale pakkumisele ja selle lisadele pakkumist Jaani kiriku fassaadide ja katuste  ehitamiseks ja renoveerimiseks.

Projekt hõlmab ehituse ettevalmistamise etappi (osaliselt) ja ehitustööd ning ehitustööde peamist järelevalvet ehitus- ja järelevalveprogrammis määratletud ulatuses.

Ehitustööd algavad 2021. aasta märtsis ja projekti kogupikkuseks hinnatakse 18 kuud + 2 aastat garantiid. Täpsem esialgne ajakava on ehitus- ja kontrolliprogrammis.

  Maksumus: üle 150000.-     maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-) Стоимость:   более 150000.- (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет. (KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-) Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga) Добавлены уточняющие файлы (доступ с паролем) Vastavalt hankedokumentidel согласно документам поставки: Töö teostada:  18 kuud Период работы:    18 месяцев        

Väljavõte hanke originaalist (hanke originaalile juurdepääsuks teostage ülekanne)

Выдержка из оригинала строительной поставки (для доступа нужно купить пароль)

  [GTranslate] FI

Johanneksenkirkon julkisivujen ja vesikattojen peruskorjauksen rakennuttaminen ja valvonta

KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS  Julkaistu Hilmassa 11.1.2021 15:06 Lyhyt kuvaus Helsingin ................. (jatkossa hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjousta Johanneksenkirkon julkisivujen ja vesikattojen peruskorjauksen rakennuttamisesta ja valvonnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hanke käsittää rakentamisen valmisteluvaiheen (osittain) ja rakennustöiden aikaisen rakennuttamisen ja rakennusteknisten töiden päävalvonnan rakennuttamis- ja valvontaohjelmassa kerrotussa laajuudessa. Rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa 2021 ja hankkeen kokonaiskestoaika on arvioilta 18 kuukautta + 2 vuoden takuuaika. Tarkempi alustava aikataulu on rakennuttamis- ja valvontaohjelmassa.
  • Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen suorituspaikka Menettelyn luonne Avoin menettely

 

 

 HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

  [mepr-show if="rule: 14195" unauth="both"] Johanneksenkirkon julkisivujen ja vesikattojen peruskorjauksen rakennuttaminen ja valvonta KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 11.1.2021 15:06 Julkaistu Hilmassa 11.1.2021 15:06 Ilmoituksen numero 2021-061949 Jaa linkki Lähetä Tulosta
  • Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
1.2.2021 12:00
  • FI
Kansallinen hankintailmoitus Julkaistu 11.1.2021 Osallistu  Hankinnan kohde Hankinnan lyhyt kuvaus Lyhyt kuvaus Helsingin seurakuntayhtymä (jatkossa hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjousta Johanneksenkirkon julkisivujen ja vesikattojen peruskorjauksen rakennuttamisesta ja valvonnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hanke käsittää rakentamisen valmisteluvaiheen (osittain) ja rakennustöiden aikaisen rakennuttamisen ja rakennusteknisten töiden päävalvonnan rakennuttamis- ja valvontaohjelmassa kerrotussa laajuudessa. Rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa 2021 ja hankkeen kokonaiskestoaika on arvioilta 18 kuukautta + 2 vuoden takuuaika. Tarkempi alustava aikataulu on rakennuttamis- ja valvontaohjelmassa. Hankintanimikkeistö Pääasiallinen CPV-koodi Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000) Menettelyn luonne Avoin menettely Tietoa eri menettelyistä Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Hankinnan kuvaus Kuvaus hankinnasta Hankinnan laskenta-aikana Suomessa vallitsevan poikkeustilan vuoksi (Covid-19 epidemia), tilaaja pidättää oikeuden siirtää urakka-aikaa em. tilanteen takia viranomaisten ohjeistusten mukaan tai keskeyttää hankinnan. Tilaajalla on kuitenkin oikeus toteuttaa urakka alkuperäisellä aikataululla, mikäli em. tilanne sen sallii. Hankintanimikkeistö - lisäkoodit CPV-lisäkoodi(t)
  • Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut (70110000)
  • Rakennustyömaan valvontapalvelut (71521000)
Aluekoodi NUTS-koodi
  • Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot Arvioitu arvo Tarjousten valintaperusteet Hinta Sopimuksen kesto Kuukausissa 18 Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimuksen jatkamisen kuvaus Takuuaikaiset työt 24 kk. Muutoksenhakumenettely Virallinen nimi Markkinaoikeus Postiosoite Radanrakentajantie 5 Postinumero 00520 Postitoimipaikka Helsinki Maa Suomi Verkko-osoite URL http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus  Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot   [/mepr-show]