7972. Linnuse müüride remont. Ремонт стен замка.

150 000€

7972. Linnuse müüride remont. Ремонт стен замка.

Hanke info
liik Suurhanked
hinnavahemik 150000-1000000
valdkond Ehitustööd, Kivitööd, Müüritööd, Remont
lisatud 17.12.20
kehtib kuni 05.02.21
asukoht Kesk Soome
Kirjeldus

7972. Linnuse müüride remont. Ремонт стен замка.

Ehitushange Строительная поставка Ehitustööd. (45000000-7) Строительные работы. (45.000.000-7) .................teeb hanke Kajaani varemelinnuse müüride remondimeetmetele vastavalt ................ja kiviaia .............. Oy koostatud plaanidele.

Omandamine jaguneb kaheks (2) valdkonnaks:………………

  Maksumus: üle 150000.-     maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-) Стоимость:   более 150000.- (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет. (KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-) Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga) Добавлены уточняющие файлы (доступ с паролем) Vastavalt hankedokumentidel согласно документам поставки: Töö teostada:   31.5.2021 - 30.9.2021 Период работы:            

Väljavõte hanke originaalist (hanke originaalile juurdepääsuks teostage ülekanne)

Выдержка из оригинала строительной поставки (для доступа нужно купить пароль)

  [GTranslate] FI

Kajaanin rauniolinnan kivipihan ja muurinlakien korjaus

KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS  Julkaistu Hilmassa 17.12.2020 09:45

Hankinnan otsikkotiedot Kajaanin rauniolinnan kivipihan ja muurinlakien korjaus Lyhyt kuvaus .................kilpailuttaa Kajaanin rauniolinnan muurien korjaustoimenpiteet ...............ja kivipihan korjauksen arkkitehtitoimisto ................ Oy:n laatimien suunnitelmien mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Muurinlakien korjaus Työ käsittää Kajaanin rauniolinnan muurien päällisten korjaukset työselostuksen, suunnitelmapiirustusten ja muiden urakka-asiakirjojen edellyttämässä laajuudessa. Tavoitteena on korjata vaurioituneita vedeneristyskerroksia ja niihin liittyviä rakenteita. Korjaustyöt tehdään mallityöperiaatteella. Kaikista työvaiheista tehdään mallityöt, jotka hyväksytetään tilaajalla. Mallityöt ovat eriteltynä rakennesuunnitelmissa. Muurinlakien korjauksen liitteet 1.1-1.14. Muurinlakien osalta korjattavana on kolme karttaan erikseen merkittyä kohdetta (Liite 1.3 kartta). Osana muurinlakien kunnostustöitä joudutaan mahdollisesti irrottamaan tilapäisesti suojakaiteita. Liitteissä (1.5-1.10) irrotettavien suojakaiteiden rakennepiirustukset. Osa-alue 2: Sisäpihan kiveyksen korjaus ja vesien ohjaaminen Kivipihan kivetyksen korjaaminen ja vedenohjauksen parantaminen kivipesäkaivoja korjaamalla ja lisäämällä sekä tukkeutuneen sadevesikaivon poistoputken korjaaminen. Kajaanin rauniolinnan kivipihan liitteet 2.1-2.4. Tarjota voi yhtä tai kumpaakin osa-aluetta. Kumpaankin osa-alueeseen valitaan halvimman tarjouksen tehnyt kelpoisuusvaatimukset täyttänyt urakoitsija. Kajaanin rauniolinna on kiinteä muinaisjäännös, joten muurirakenteisiin kiinnittäminen ja maanpinnan lävistäminen on kielletty muinaismuistolain nojalla. Kivirakenteisiin ei saa nojata, tukea eikä kiinnittää mitään. Purkaessa tulee huolehtia siitä, että purettavat raskaat kappaleet poistetaan työmaalta ja kohteelta varoen; niitä ei saa tiputtaa rakenteelta tai telineeltä maahan tai muurien päälle. Kajaanin linnan suojeluarvojen vuoksi suunnitelmista on pyydetty Museoviraston lausunto. Lausuntomenettely on tarjousten jättämisen ajan kesken. Lausunnossa saatetaan edellyttää tarkennuksia tai täsmennyksiä tarjottavana olevaan työkokonaisuuteen. Suunnittelu on kuitenkin toteutettu museoviranomaisen kanssa yhteistyössä, eikä siten merkittäviä muutoksia toimintatapoihin ole odotettavissa. Museoviraston lausunto vedenerityssuunnitelmista kilpailutettavana olevien rauniolinnojen osalta viivästyy ja ne on katsottavissa Museoviraston internetsivuilta (https://asiat.museovirasto.fi/home) 18.1.2021 lähtien. Työkokonaisuus, materiaalit ja laajuus on esitetty seikkaperäisemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa suunnitelma-aineistoissa. Tarjous tulee jättää 5.2.2021 kello 12.00 mennessä. Työt voi aloittaa 31.5. 2021, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus allekirjoitetaan lähtökohtaisesti sähköisesti. Osa-alueen 1 Muurinlakien korjaus osalta tarjoukseen tulee liittää referenssilomake (liite 1.12), sekä soveltuvuulomake (liite 1.13) täytettyinä. Liitteet ladataan tarjoukseen jäljempänä kohdassa Soveltuvuusvaatimukset. Urakka-aika kohteella on 31.5.-30.9.2021. Urakoitsija voi määrittää urakan aloitusajankohdan urakka-ajan rajoissa vapaasti, mutta työt tulee suorittaa yhtäjaksoisesti loppuun urakan käynnistyttyä. Urakan aloitusajankohta sovitaan sopimusneuvotteluiden yhteydessä. Urakoitsijan vastuulla on huolehtia työn edellyttämästä jälkihoidosta, eli riittävästä lämmityksestä ja kostutuksesta, sekä sen edellyttämien olosuhteiden rakentamisesta ja ylläpidosta, mikäli ilma on jo esimerkiksi liian kylmä. Jälkihoidon tarpeet on määritetty suunnitteluasiakirjoissa. Töiden tulee olla täysin valmiina ja luovutettuna tilaajalle 1.10.2021. Urakoitsijan tulee tuntea suojelukohteeseen soveltuvat korjaustavat ja materiaalit, sekä olla valmis keskustelemaan ratkaisuista ja toimintatavoista urakan aikana tilaajan, rakennusvalvonnan ja valvovan museoviranomaisen kanssa.
  • Kainuu (FI1D8)
Pääasiallinen suorituspaikka Menettelyn luonne Avoin menettely  

 

 HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

  [mepr-show if="rule: 14195" unauth="both"] Kajaanin rauniolinnan kivipihan ja muurinlakien korjaus KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 17.12.2020 09:45 Julkaistu Hilmassa 17.12.2020 09:45 Ilmoituksen numero 2020-060665 Jaa linkki Lähetä Tulosta
  • Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
5.2.2021 12:00
  • FI
Kansallinen hankintailmoitus Julkaistu 17.12.2020 Osallistu  Hankinnan kohde Hankinnan lyhyt kuvaus Lyhyt kuvaus Metsähallitus kilpailuttaa Kajaanin rauniolinnan muurien korjaustoimenpiteet HP Insinöörien ja kivipihan korjauksen arkkitehtitoimisto CasaCo Studio Oy:n laatimien suunnitelmien mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Muurinlakien korjaus Työ käsittää Kajaanin rauniolinnan muurien päällisten korjaukset työselostuksen, suunnitelmapiirustusten ja muiden urakka-asiakirjojen edellyttämässä laajuudessa. Tavoitteena on korjata vaurioituneita vedeneristyskerroksia ja niihin liittyviä rakenteita. Korjaustyöt tehdään mallityöperiaatteella. Kaikista työvaiheista tehdään mallityöt, jotka hyväksytetään tilaajalla. Mallityöt ovat eriteltynä rakennesuunnitelmissa. Muurinlakien korjauksen liitteet 1.1-1.14. Muurinlakien osalta korjattavana on kolme karttaan erikseen merkittyä kohdetta (Liite 1.3 kartta). Osana muurinlakien kunnostustöitä joudutaan mahdollisesti irrottamaan tilapäisesti suojakaiteita. Liitteissä (1.5-1.10) irrotettavien suojakaiteiden rakennepiirustukset. Osa-alue 2: Sisäpihan kiveyksen korjaus ja vesien ohjaaminen Kivipihan kivetyksen korjaaminen ja vedenohjauksen parantaminen kivipesäkaivoja korjaamalla ja lisäämällä sekä tukkeutuneen sadevesikaivon poistoputken korjaaminen. Kajaanin rauniolinnan kivipihan liitteet 2.1-2.4. Tarjota voi yhtä tai kumpaakin osa-aluetta. Kumpaankin osa-alueeseen valitaan halvimman tarjouksen tehnyt kelpoisuusvaatimukset täyttänyt urakoitsija. Kajaanin rauniolinna on kiinteä muinaisjäännös, joten muurirakenteisiin kiinnittäminen ja maanpinnan lävistäminen on kielletty muinaismuistolain nojalla. Kivirakenteisiin ei saa nojata, tukea eikä kiinnittää mitään. Purkaessa tulee huolehtia siitä, että purettavat raskaat kappaleet poistetaan työmaalta ja kohteelta varoen; niitä ei saa tiputtaa rakenteelta tai telineeltä maahan tai muurien päälle. Kajaanin linnan suojeluarvojen vuoksi suunnitelmista on pyydetty Museoviraston lausunto. Lausuntomenettely on tarjousten jättämisen ajan kesken. Lausunnossa saatetaan edellyttää tarkennuksia tai täsmennyksiä tarjottavana olevaan työkokonaisuuteen. Suunnittelu on kuitenkin toteutettu museoviranomaisen kanssa yhteistyössä, eikä siten merkittäviä muutoksia toimintatapoihin ole odotettavissa. Museoviraston lausunto vedenerityssuunnitelmista kilpailutettavana olevien rauniolinnojen osalta viivästyy ja ne on katsottavissa Museoviraston internetsivuilta (https://asiat.museovirasto.fi/home) 18.1.2021 lähtien. Työkokonaisuus, materiaalit ja laajuus on esitetty seikkaperäisemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa suunnitelma-aineistoissa. Tarjous tulee jättää 5.2.2021 kello 12.00 mennessä. Työt voi aloittaa 31.5. 2021, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus allekirjoitetaan lähtökohtaisesti sähköisesti. Osa-alueen 1 Muurinlakien korjaus osalta tarjoukseen tulee liittää referenssilomake (liite 1.12), sekä soveltuvuulomake (liite 1.13) täytettyinä. Liitteet ladataan tarjoukseen jäljempänä kohdassa Soveltuvuusvaatimukset. Urakka-aika kohteella on 31.5.-30.9.2021. Urakoitsija voi määrittää urakan aloitusajankohdan urakka-ajan rajoissa vapaasti, mutta työt tulee suorittaa yhtäjaksoisesti loppuun urakan käynnistyttyä. Urakan aloitusajankohta sovitaan sopimusneuvotteluiden yhteydessä. Urakoitsijan vastuulla on huolehtia työn edellyttämästä jälkihoidosta, eli riittävästä lämmityksestä ja kostutuksesta, sekä sen edellyttämien olosuhteiden rakentamisesta ja ylläpidosta, mikäli ilma on jo esimerkiksi liian kylmä. Jälkihoidon tarpeet on määritetty suunnitteluasiakirjoissa. Töiden tulee olla täysin valmiina ja luovutettuna tilaajalle 1.10.2021. Urakoitsijan tulee tuntea suojelukohteeseen soveltuvat korjaustavat ja materiaalit, sekä olla valmis keskustelemaan ratkaisuista ja toimintatavoista urakan aikana tilaajan, rakennusvalvonnan ja valvovan museoviranomaisen kanssa. Hankintanimikkeistö Pääasiallinen CPV-koodi Rakennustyöt (45000000) Menettelyn luonne Avoin menettely Tietoa eri menettelyistä Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä lakia täydentävää asetusta. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Osia koskevat tiedot Tämä sopimus on jaettu osiin Osien määrä 2 Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia Ostaja varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät Osa 1 - Osa-alue 1: Muurinlakien korjaus Osan nimi Otsikko Osa-alue 1: Muurinlakien korjaus Kuvaus hankinnasta Kajaanin linnan muurin harjan korjaus Hankintanimikkeistö - lisäkoodit CPV-lisäkoodi(t)
  • Rakennustyöt (45000000)
Aluekoodi NUTS-koodi
  • Kainuu (FI1D8)
Suorituspaikan lisätiedot Arvioitu arvo Tarjousten valintaperusteet Hinta Sopimuksen kesto Aikaväli 31.5.2021 - 30.9.2021 Osa 2 - Osa-alue 2: Sisäpihan kiveyksen korjaus ja vesien poisjohtaminen Osan nimi Otsikko Osa-alue 2: Sisäpihan kiveyksen korjaus ja vesien poisjohtaminen Kuvaus hankinnasta Kajaanin rauniolinna, Kivipihan kivetyksen korjaaminen ja vedenohjauksen parantaminen kivipesäkaivoja korjaamalla ja lisäämällä sekä tukkeutuneen sadevesikaivon poistoputken korjaaminen. Hankintanimikkeistö - lisäkoodit CPV-lisäkoodi(t)
  • Rakennustyöt (45000000)
Aluekoodi NUTS-koodi
  • Kainuu (FI1D8)
Suorituspaikan lisätiedot Arvioitu arvo Tarjousten valintaperusteet Hinta Sopimuksen kesto Aikaväli 31.5.2021 - 30.9.2021 Muutoksenhakumenettely Virallinen nimi Markkinaoikeus Postiosoite Radanrakentajantie 5 Postinumero 00520 Postitoimipaikka Helsinki Maa Suomi Verkko-osoite URL http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus  Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot   [/mepr-show]