7593.Maaküte lasteaiale. Геотермальное отопление для детского сада.

150 000€

7593.Maaküte lasteaiale. Геотермальное отопление для детского сада.

Hanke info
liik Aastalepingud, Suurhanked
hinnavahemik 150000-1000000
valdkond Pinnasetööd, Torutööd
lisatud 20.05.20
kehtib kuni 12.06.20
asukoht Vantaa
Kirjeldus

7593.Maaküte lasteaiale. Геотермальное отопление для детского сада.

Maitorpan päiväkoti, lämmitysjärjestelmän muutos

KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS

Julkaistu Hilmassa 18.5.2020 11:06

Ehitushange

Строительная поставка

Ehitustööd. (45000000-7)

Строительные работы. (45.000.000-7)

………..• soojuse tootmise mõõtesüsteemi projekteerimine ja juurutamine

 • vajalikud regulatiivsed kinnitusküsimused ning peadisainerite ja vastavate juhendajate kohustused
 • geotermiliste kaevude puurimine
 • geotermilise süsteemi juurutamine

……………..

Maksumus: üle 150000.-      maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Стоимость:   более 150000.- (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)

Добавлены уточняющие файлы (доступ с паролем)
Vastavalt hankedokumentidel

согласно документам поставки:

Töö teostada:   6.7.2020 – 1.10.2025

Период работы:    

 

 

 

Väljavõte hanke originaalist (hanke originaalile juurdepääsuks teostage ülekanne)

Выдержка из оригинала строительной поставки (для доступа нужно купить пароль)

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian Ukrainian Ukrainian

Hankinnan nimi

Maitorpan päiväkoti, lämmitysjärjestelmän muutos

Lyhyt kuvaus

Maitorpan päiväkodin lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöjärjestelmäksi

Pyydämme Teiltä tarjousta Maitorpan päiväkotirakennuksen lämmitysjärjestelmän muutostöistä.

Työn sisältö

Tarjotun maalämpöjärjestelmän tulee toimia rakennuksen ensisijaisena lämmitysmuotona ja kattaa vähintään 95 % rakennuksen tarvitsemasta lämmitysenergiasta.

Tarjouspyyntöasiakirjojen ja suunnitelmien mukaiset työt.

 • maalämpöjärjestelmän suunnittelun ja toteutus
 • muutostyön edellyttämän arkkitehti- ja RLVISA-suunnittelun ja muutostöiden toteutus maalämpöjärjestelmän vaatimusten mukaisiksi
 • olemassa olevien lämmitysjärjestelmien muutosten LVI- ja sähkösuunnittelu ja toteutus maalämpötilajärjestelmän aiheuttamien/tarvitsemien vaatimusten mukaisiksi
 • lämmöntuotannon mittarointijärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen
 • tarvittavat viranomaislupa-asiat ja pääsuunnittelijan sekä vastaavien työnjohtajien tehtävät
 • maalämpökaivojen porauksen
 • maalämpöjärjestelmän toteutuksen
 • vara- ja lisälämpöjärjestelmän toteutuksen
 • tarvittavat LVI-muutostyöt
 • tarvittavat sähköjärjestelmän muutostyöt
 • tarvittavat rakennustekniset työt
 • urakka- ja kaivoalueen ennallistaminen
 • lämmitysjärjestelmän automatiikka- ja mittarointityöt sekä järjestelmän liittäminen taloautomaatiojärjestelmään
 • toimitetun järjestelmän valvonta-, huolto-, kunnossapito- ja korjaustyöt sekä takuun viiden (5) vuoden ajalle valmis-tumisesta (MAU)

MAU=maalämpöjärjestelmän toimittaja

Urakkamuoto

Hanke toteutusmuoto on kokonaisurakkana .

Maksuperuste

Hankkeen maksuperusteena on kokonaishinta.

Urakka-aika

Alustava urakka-aika 6.7.2020 – 1.10.2020.

Tarjouksen antaminen

Tarjous tulee antaa pyydetyssä muodossa käyttäen tarjouspyynnön tarjous- ja hintalomakkeita.

Tuntiveloitushintoihin sisältyvät kaikki työjohtokustannukset ja kyseisen työn kustannukset, jotka hyvää rakentamistapaa nou-dattaen ovat tarpeen. Kunkin työsuoritteen lopputuloksena on täysin valmis tilaajalle luovutus- / käyttökunnossa oleva kohde / järjestelmä.

Urakoitsijan valinta

Tarjousten valintaperusteena on halvin kokonaishinta.

Tarjouksien hylkääminen

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset perustellusta syystä, eikä tarjouksen tehneillä ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä tilaajalta.

Sopimusehdot

Sopimusehtoina noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimus-ehtoja YSE 1998, ellei muuta ole mainittu.

Tiedustelut

Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin Jussi Sojakka, puh. 043 824 9554, jussi-pekka.sojakka@vantaa.fi .

Rakennuspaikan osoite on Maitorpantie 4, 01700 Vantaa .

Tilaaja järjestää kohteeseen tutustumistilaisuuden 25.5.2020 klo 14:30 ja 1.6.2020 klo 14:30.

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous jos tarjoaja ei ole osallistunut kumpaankaan tutustumistilaisuuteen.

Hankintanimikkeistö

Pääasiallinen CPV-koodi

Rakennustyöt (45000000)

Täydentävä nimikkeistö

Täydentävä(t) koodi(t)

 • Rakennustyöt: sisä- (IA09)

Aluekoodi

NUTS-koodi

 • Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Pääasiallinen suorituspaikka

 • Vantaa

Menettelyn luonne

Avoin menettely

 

 

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on kaitstud. Kui oled klient siis logi sisse, kui mitte, siis info nägemiseks osta ligipääs. Ligipääsu saad osta siit