• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6454.Kooli lammutamine

Hanke info
asukoht Helsinki
kehtiv kuni 02.01.19
lisatud 05.12.18
Lisainfo
  • kool
  • peatöövõtt
  • materjalid nõutud
  • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Lammutustööd. (45.111.300-1)

Töö teostada: 21.1.2019 – 15.4.2019

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus: 

……………………:

Pelimannin ala-asteen purkutyöt, kokonaisurakka

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025247

Tarjoukset 2.1.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

………………..

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………………….

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Yhteishankintayksikkö

Ei

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Pelimannin ala-asteen purkutyöt, kokonaisurakka

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

213329

Hankinnan kuvaus

Pelimannin ala-asteen purku-urakka kokonaisurakkana asiakirjaluettelossa mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Purku-urakan kohteena on Helsingin kaupungin omistama, 33. Kannelmäen kaupunginosassa osoitteessa, Pelimannintie 16, 00420 Helsinki sijaitseva jo käytöstä poistettu betoni-/tiilirakenteinen koulurakennus ja siihen liittyvät rakenteet perustuksineen. Hankkeeseen liittyy myös kaupungin omistamien viereisten päiväkodin ja asuntorakennuksen toiminnan edellyttämät tekniset muutostyöt ( RAKLVISA ) suunnitelmien mukaisesti ennen koulun varsinaista purkutyötä. Purku on teknisistä turvallisuussyistä tehtävä purkusuunnittelun asiakirjojen mukaisesti. Rakennuksesta löytyy haitta-aineita, niiden poistaminen kuuluu purku-urakkaan. Haitta-ainepurut on tehtävä ennen muiden purkutöiden aloittamista. Tehollista purkuaikaa on rakennuttaja arvioinut n. 2,5 työkuukautta. Tehollinen purkutyöaika katsotaan alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt. Purkutyön on määrä alkaa tammikuussa 2019. Urakkamuotona on kokonaisurakka, missä purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Purkutyöt. (45111300-1)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Helsinki (K091)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

21.1.2019 – 15.4.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely

Ei

Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa

Ei

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset: 1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava vähintään 1 000 000 €/tilikausi (tilikauden pituus 12kk). 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset: 1. RALA-pätevyys, työlajit 14.3 tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. RALA-pätevyyttä 14.3 vastaavana pätevyytenä pidetään 3 kpl vaarallisia aineita sisältänyttä purku-urakkaa viimeisen viiden vuoden aikana. 2. Urakoitsijan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus. Hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään vuosi vastuullisen työnjohtajan työkokemusta. Lisäksi hänen tulee olla päätoimisessa ja suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: – selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. – kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. – todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. – todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. – todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty – selvitys työterveyshuollon järjestämisestä – selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta – tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-pätevyyden RALA ry:n RALA-pätevyystodistuksesta. Mikäli tarjoajalta puuttuu vaadittavan/vaadittavien työlajien RALA-pätevyys, on tarjoajan osoitettava referenssitiedoin vastaava pätevyys sähköisellä lomakkeella.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee ke 12.12.2018 klo 10 Vesa Kuhno p. 044-7799 265, Valvontakonsultit Oy.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

2.1.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………………….

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost