• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6453.Kinnisvara hooldus (tunnitöö)

Hanke info
asukoht Kotka
kehtiv kuni 02.01.19
lisatud 05.12.18
Lisainfo
  • linnaosa
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Mitteeluruumide hooldusteenused. (70.332.000-7)

1. Lumekoristus katustelt 2. metsatööd 3. 4. 5. hooldus torustiku paigaldus ja hooldus 6. 7. maalritööd krohvimine töökohtadel ,põrandatööd 8. 9. plaatimistööd ja vee isolatsioon 10. lammutustööd …

Töö teostada: 1.2.2019 – 31.1.2020

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:
Kotkan kaupunki : Yksikköhintaiset kiinteistönhoito- ja pienrakennustyöt

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025223

Tarjoukset 2.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

……………….

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………………….

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Yhteishankintayksikkö

Ei

Hankintalaji

Hankintalaji

Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Yksikköhintaiset kiinteistönhoito- ja pienrakennustyöt

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

2018207078

Hankinnan kuvaus

Kotkan kaupunki pyytää tarjoustanne yksikköhintaperusteisten (€/h) kiinteistönhoito- ja pienrakennustyöpalveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. HANKINNAN KOHDE Hankinta kattaa seuraavat kiinteistönhoito- ja rakennustöiden osa-alueet: 1. käsilumityöt ja kattolumityöt 2. metsätyöt 3. sähkötyöt 4. LV-huoltotyöt 5. poltinasennukset ja -huollot 6. rakennustyöt 7. maalaus-, tasoite- ja rappaustyöt 8. mattotyöt 9. laatoitus- ja vesieristystyöt 10. purkutyöt (käsipurku ja piikkaus) 11. asbestipurkutyöt 12. kosteuskartoitus- ja kuivaustyöt 13. peltisepäntyöt 14. muuttotyöt ja muut sekatyöt Pääsääntöisesti työt tehdään tilaajan työnjohdon alaisuudessa, töitä voidaan kuitenkin tarvittaessa teettää urakoitsijalla myös itsenäisesti. OSATARJOUKSET Osa-aluekohtaiset tarjoukset (osatarjoukset) on sallittu. PUITEJÄRJESTELY Hankintamenettelyllä muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat. Hankinta toteutetaan puitesopimuksilla, koska hankittavien palvelujen määrää ei pystytä arvioimaan etukäteen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

 

Päänimikkeistö
Muiden kuin asuinkiinteistöjen hoitopalvelut. (70332000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Kotka (K285)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.2.2019 – 31.1.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely

Kyllä

Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa

Ei

Osatarjoukset hyväksytään

Kyllä

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä. Kaikkien vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna. Työmaakielenä käytetään suomea.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde

Vertailuperusteet

Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

2.1.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

………………..

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost