• Hiie 19 Pärnu 80027
 • +372 58238188
150 000€

6447.Lasteaia uusehitus:torutööd

Hanke info
asukoht Uusimaa
kehtiv kuni 11.01.19
lisatud 03.12.18
Lisainfo
 • lasteaed
 • alltöövõtt
 • materjalid nõutud
 • materjalid tellija poolt
 • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Torustikutööd. (45.330.000-9)

2-korruseline uus hoone. 1850 kem2, õueala umbes 7000 m2

Töö teostada: umbes 5/2019 – 8/2020

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven kunta : Metsolan päiväkodin putkiurakka

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024923

Osallistumishakemukset 11.1.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

………………..

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………………….

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Metsolan päiväkodin putkiurakka

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

18410210

Hankinnan kuvaus

Metsolan päiväkoti, 2-kerroksinen uudisrakennus. Laajuus 1850 kem2, piha-alue noin 7.000 m2. Kuusi osastoa päivähoitotiloja, jakelukeittiö, ruokala, pieni liikuntasali, henkilökunnan tiloja. Työaika noin 5/2019 – 8/2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Putkityöt. (45330000-9)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Nurmijärvi (K543)

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaalta edellytetään, että tämä on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Ehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon nähden riittävät taloudelliset edellytykset ja kokemus työn toteuttamiseksi. Ehdokkaan vuotuinen liikevaihto (edellinen tilikausi) tulee olla vähintään 500.000 EUR ja luottoluokituksen vähintään AA (asiakastieto.fi asteikolla).

Ehdokkaalla tulee olla työsuhteessa oma työnjohto, jolla on urakkaan soveltuva vähintään teknikkotason koulutus ja työkokemusta vähintään viisi vuotta.

Ehdokkaan on liitettävä ilmoittautumiseen vakuutus siitä, että sitä tai sen johtohenkilöitä ei rasita hankintadirektiivin artiklan 57 mukainen pakollinen poissulkemisperusteeikä hankintalain 80§ mukainen pakollinen poissulkemisperuste.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ehdokkaan on liiettävä osallistumishakemukseensa liitteeksi seuraavat todistukset:

 1. selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin
 2. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
 3. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
 4. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 5. kaupparekisteriote
 6. todistus tapaturmavakuutuksesta
 7. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Yllä mainitut todistukset voidaan korvata esim. Tilaajavastuu.fi yritysraportilla, jossa on vastaavat tiedot.

 1. Todistus edellisen tilikauden liikevaihdosta, minimivaatimus putkiurakassa 500.000 EUR
 2. Todistus luottoluokituksesta, minimivaatimus AA.
 3. Ilmoitus työnjohtajasta, koulutus ja työkokemus.
 4. Referenssiluettelo vuosina 2014 – 2018 valmistuneista päiväkoti-, koulu- tai toimitilarakentamisen uudisrakennushankkeista. Referenssissä ilmoitetaan kohteen nimi, osoite, urakan sisältö, kohteen laajuus (minimi 1000 brm2) ja työn tilaaja. Arvostelu 0-5 pistettä/kohde annettujen tietojen mukaan. Vertailukohteiden enimmäismäärä 5 kpl.

Yllä pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ehdokkaita valitaan enintään 10. Ehdokkaalta edellytetään, että tämä on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan ja täyttää tämän hankinnan ehdot (yllä kohdat 1.-10.) Mahdollinen karsinta tehdään ehdot täyttäneiden kesken referenssivertailulla (yllä kohta 11.).

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä

Kyllä

Kuinka monta

10

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

11.1.2019 16.00

Lisätietoja

Tilaajalla on oikeus teettää urakoitsijan työnjohdosta turvallisuusselvitys urakoitsijan kustannuksella.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

………………………….

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

……………………..

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost