• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6444.Katusetöö (plekk) 2019

Hanke info
asukoht Lõuna Soome
kehtiv kuni 11.01.19
lisatud 03.12.18
Lisainfo
  • hoone
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Ehitustööd: välitööd (IA04-8)

ja hoone ülemise korruse isolatsiooni parandamine. Leping sisaldab vana katuse lammutustöid ja uue aluskatti paigaldamist. …………..

Töö teostada: 1.4.2019 – 30.8.2019

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:
Pornaisten kunta : Kunnanviraston kattoremontti Pornainen

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024979

Tarjoukset 11.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

……………….

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………………….

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Kunnanviraston kattoremontti Pornainen

Hankinnan kuvaus

Hankinnan tarkoituksena on uusia Pornaisten kunnanviraston (osoite Kirkkotie 176, Pornainen) konesaumattu peltikatto sekä parantaa rakennuksen yläpohjan eristystä. Urakkaan sisältyvät vanhan katteen purkutyöt sekä uuden peltikatteen koolauksen aluskatteineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Urakkaan kuuluvat vesikaton uudet liittymäpellitykset, läpiviennit, käyntiluukut, otsalaudat sekä vesikaton sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden uusimisen. Lisälämmöneristämisen periaatteet ja alueet on kuvattu suunnitelmissa.

Tarjoukset annetaan liitetiedostona olevalla tarjouspyyntölomakkeella ja toimitetaan Kirjeitse tai sähköpostiosoitteeseen. Hankinnassa käytetään pisteytystä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: ulko- (IA04-8)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Suomi (FI)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.4.2019 – 30.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat selvitykset:

– selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

– kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.

– selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.

– todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

– selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

-selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä:

– Tiedot voidaan osittain korvata myös tilaajavastuu.fi -selvityksillä sekä RALA -todistuksilla.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat selvitykset soveltuvuuden toteamiseksi:

– tiedot rakennusaikaisen ja takuuajan vakuuden antajasta.

– selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

– kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.

– selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.

– todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

– selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

– Esitettävä luettelo tärkeimmistä hankintakohdetta vastaavista referensseistä päivämäärineen ja vastaanottajatietoineen vähintään tarjouspyynnössä/tarjouslomakkeessa esitetty vaatimus.

– Lisäksi on esitettävä selvitys teknisestä toimintaedellytyksistä.

– Esitettävä laatusuunnitelma.

– Esitettävä selvitys yrityksen taloudellisista tilanteesta.

– selvitys urakoinnin resursseista, kuten työtekijämäärä urakassa, koulutus ja työkokemus.

Tämän lisäksi tarjoajan on osoitettava pisteytyksen arviointiin liittyvät dokumentit (kts. tarjouspyyntö liitteenä)

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset ilman taloudellisia korvausvelvollisuuksia. Asiakirjat löytyvät Hilmasta se-kä osoitteesta

………………………………

Tarjouksessa tulee antaa urakan kokonaishinta urakkatarjouskirjeen mallin mukaisesti sääsuojauksella ja ilman. Lisäksi tarjoukseen on liitettävä tilaaja-vastuulain mukaiset todistukset.

Rakennuttaja valitsee urakoitsijan pisteyttämällä tarjoukset hinta- ja laatupisteiden mukaisesti. Pisteytyksessä esitettyjen asioiden osalta urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa tarvittavat lisäselvitykset. Pisteytyksen kriteerejä on kirjattu tämän tarjouspyynnön loppuun. Urakkatarjouslomakkeen tulee olla kaikilta osilta täytetty.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämäl-lä kysymykset osoitteeseen mikko.autere@pornainen.fi.

Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 17.12.2018 kello 16.00 mennessä.

Vastaukset kysymyksiin julkaistaan viimeistään 18.12.2018 mennessä osoitteessa ………………………

Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset si-vuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta an-taessaan.

Rakennuttaja edellyttää, että tarjoaja on tutustunut kohteeseen ja olosuhteisiin paikanpäällä ennen tarjouksen antamista. Vesikattokäynnin järjestelyistä sovitaan etukäteen tilaajan kanssa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde

Vertailuperusteet

Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

11.1.2019 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

Annetun tarjouksen tulee olla urakoitsijaa sitova kolmen kuukauden ajan tarjousajan päättymisestä lukien.

Lisätietoja

Hankinnassa on lisähankintamahdollisuus, jonka tilaaja voi halutessaan kilpailuttaa myös erillisenä hankintana:

Vanhan osan ulkoseinän tiilien saumojen/pintojen korjaukset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Tilaaja voi halutessaan pyytää erillistä lisätyötarjousta kattourakoitsijalta em. työstä, mikäli työ voidaan yhteensovittaa kattourakan kanssa samanaikaisesti tehtäväksi tai sopia tästä urakkasopimusvaiheessa ja täyttää tilaajan hankintakriteeristön. Tämän hankkeen korjaustyöstä ei ole vielä saatavilla korjaustyöselitystä/ suunnitelmaa. Tilaaja voi myös kilpailuttaa tämän osa-alueen erikseen tai myös jättää tämän erillisen osa-alueen toteuttamatta. Kaikissa tilanteissa päätoteuttajalle jää yhteisen työmaan koordinointivastuu työn ollessa käynnissä samanaikaisesti.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

………………………..

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………………….

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost