• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6443.Akende vahetus 2018-2019

Hanke info
asukoht Oulu
kehtiv kuni 15.01.19
lisatud 01.12.18
Lisainfo
  • kool
  • peatöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)

Kool

Töö teostada: 1.12.2018 – 30.9.2022

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Kokonaisurakkana: Ikkunoiden uusiminen Paulaharjun koulun peruskorjaus 2018-2019

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024287

Tarjoukset 15.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

……………………..

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………………..

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Kokonaisurakkana: Ikkunoiden uusiminen Paulaharjun koulun peruskorjaus 2018-2019

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

OUKA/4144/10.03.02.00/2017

Hankinnan kuvaus

Suunnitelmien mukainen koulun A,B,C,D ja E -rakennuksien ikkunoiden uusiminen kokonaisurakkana tarjouspyynnön mukaisesti. Pääurakan yhteydessä/, ikkunoiden jälkeen, sisätiloissa tehdään LVIAS- huolto- ja kunnossapitotöitä, tilaajan erillishankintana, kokonaisurakan ajalliset tavoitteet on rytmitetty yllämainitut huomioiden. Kokonaisurakan ajalliset tavoitteet on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Koulurakennus on normaalissa käytössä elokuun alusta lähtien koko urakan ajan. Huomioitavaa on myös kirjaston toiminta, koulun iltatoiminta ja mahdollinen kesänaikainen käyttö. Kulkureitit kiinteistöön on mahdollistettava turvalli-sesti ulko-ovien kautta koko työmaan keston ajan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Oulu (K564)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.12.2018 – 30.9.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti.

Tarjoajan on tarjouksen yhteydessä esitettävä tilinpäätöstietonsa (lyhyt tuloslaskelma ja tase) viimeisen kolmen päättyneen ja vahvistetun tilikauden osalta.

Tilinpäätöstiedoilla (taloudellinen soveltuvuus) tarjoajan on osoitettava, että tarjoajan kolmen viimeisen päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen omavaraisuusaste (yrityksestä riippumattoman tahon todentamana) on yli 15%.

Riittävän omavaraisuusasteen osoittamiseksi tarjoaja voi käyttää myös emoyhtiön (ei sisar- eikä tytäryhtiön) tilinpäätös- ja tilinpäätösanalyysitietoja, mikäli kyseisen emoyhtiön omavaraisuusaste täyttää edellä esitetyn vaatimuksen ja tarjouksen liitteenä on emoyhtiön kirjallinen vakuutus siitä, että emoyhtiö vastaa tytäryhtiönsä taloudellisesta suorituskyvystä

ainakin tämän hankkeen toteutuksen ajan.

Lisäksi tarjoajan on osoitettava, että tarjoajan kolmen viimeisen päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen liikevaihto kyseiseltä urakointialalta on ollut vähintään 0,8 MEUR.

Edellytetyt taloudellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (OVAT HYVÄKSYMIS-/HYLKÄÄMISPERUSTEITA) voidaan osoittaa myös Rakentamisen Laatu RY:n pätevyystodistuksilla ja /tai

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -yritysraportilla, MUTTA VAIN NIILTÄ OSIN KUIN VAADITUT TIEDOT KÄYVÄT NIISTÄ ILMI.

Yritysraporteista mahdollisesti puuttuvat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot on yrityksen osoitettava erillisilla ajantasaisilla todistuksilla.Yrityksen liikevaihto- ja omavaraisuusastevaatimukset voidaan osoittaa täyttyviksi myös yrityksen ulkopuolisen tahon laatimilla tilinpäätösanalyyseillä, mikäli niistä käyvät vaaditut tiedot ilmi.

Edellytetyt todistukset eivät saa olla yli 3kk vanhoja.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Rakentamisen Laatu RY:n pätevyystodistus ja /tai

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -yritysraportti tai muut kattavat Tilinpäätös- tai tilinpäätösanalyysitiedot.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset

Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

15.1.2019 15.00

Tarjousten voimassaoloaika

3 kuukautta tarjousten vastaanotosta.

Lisätietoja

Tarjous on jätettävä Haahtelan Pris -järjestelmään sitä koskevan erillisen ohjeen mukaisesti eo. tarjouksen jättöajankohtaan mennessä.

Tarjouksen jättöosoite (linkki) on sama kuin tarjouspyyntöaineiston noudossakin käytetty.

Tarjoukset jätetään sähköisessä muodossa hankkeen projektipankkiin (Haahtela Pris-järjestelmä) tarjouspyynnön noutonäkymän lopussa olevaan “Tarjouksen jättö” -kohtaan.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

……………………………..

 

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

………………………….

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost