• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6416.Venttööd uusehitusel

Hanke info
asukoht Lõuna Soome
kehtiv kuni 07.01.19
lisatud 22.11.18
Lisainfo
  • hoone
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamine. (45.331.000-6)

Heinola linn

Lepingu vorm on jagatud leping. põrandapind 3561 m² + väljas laohooned 122 m²

Töö teostada: 17 kuud

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Hankintailmoitus:
Heinolan kaupunki : Sinilähde-talon ilmanvaihtourakka

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024139

Tarjoukset 07.01.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

………………….

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta

Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)

I.1) Nimi ja osoitteet

………………………….

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:

Sinilähde-talon ilmanvaihtourakka

Viitenumero:

2792/02.08.00/2018

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sinilähde-talo, jossa toimii koulu sekä päiväkoti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 11000000.00 EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka

Heinola (K111)
Pääasiallinen suorituspaikka: Aholantie 8, 18100 Heinola

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennuskohde käsittää 2-kerroksisen Sinilähde-talon rakentamisen uudisrakennuksena maasto- ja pihatöineen. Urakkamuotona on jaettu urakka. kerrosala 3561 m² + ulkovarastot 122 m² Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on rakennusluvan saaminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto kuukausina tai päivinä: 17 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaiset asiat tulee olla kunnossa. Referenssivaatimukset (kohteita, joiden arvo ja koko ovat riittävät).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

7.1.2019 12:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä: 7.1.2019 13:00
Paikka: Heinolan kaupunki / Tilakeskus Rauhankatu 3 18100 Heinola

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

………………………

   
   
   
   
   
   
   
   

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

19.11.2018

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost