• Hiie 19 Pärnu 80027
 • +372 58238188
6 200 000€

6368.Jäähalli laiendustööd

Hanke info
asukoht Uusimaa
kehtiv kuni 23.11.18
lisatud 08.11.18
Lisainfo
 • hoone
 • peatöövõtt
 • materjalid nõutud
 • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)

Juurdeehituse põrandapind on umbes 5000 krsm2

Töö teostada: 7.12.2018 – 31.8.2019

Maksumus: üle 150000.- ilma käibemaksuta: 6200000 EUR
(maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Hankintailmoitus:
…………………..Oy :

Mäntsälän jäähallin laajennus- ja perusparannushankkeen maanrakennusurakka rakennusalueen esirakentamisesta

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023300

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: ………………..

Tarjoukset 23.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

…………………

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta

Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)

I.1) Nimi ja osoitteet

……………….

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Muu: Kuntakonserniin kuuluva osakeyhtiö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:

Mäntsälän jäähallin laajennus- ja perusparannushankkeen maanrakennusurakka rakennusalueen esirakentamisesta

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:

Rakennustyöt. (45000000-7)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pyydämme kokonaishintatarjousta joka sisältää kaikki maa- ja pohjarakennustöiden rakennusselostuksessa mainitut työt tehtyjen suunnitelmien mukaan, sekä määräluettelon mukaiset maa-ainekset ja tarvikkeet kuljetuskuluineen.

Hanke käsittää vuonna 2003 käyttöön otetun jäähallin laajentamisen kaksirataiseksi, sekä nykyisen ja uuden hallin väliin sijoittuvan kolmikerroksisen osan, johon sijoittuu pukuhuone- ja sosiaalitiloja, kahvio- ja kokoustiloja, 8-ratainen keilahalli, telinevoimistelusali, toimistotilat sekä varusteiden kuivatus- ja säilytystilat. Nykyisen jäähallin Veteraanitien puoleiselle sivulle tehdään tilat neljälle pukuhuoneelle sekä toiseen kerrokseen juoksusuora. Laajennuksen yhteydessä nykyisen hallin kylmätekniikka, ilmanvaihto ja LTO-kojeisto sekä ilmankuivatus uusitaan yhdistämällä ne uuden jäähallin laitteistoon, talo- ja kylmätekniset automaatiojärjestelmät tulee ”keskustella keskenään” saumattomasti. Koko laajennuksen kerrosala on n. 5.000 krsm2.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 6200000 EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Rakennustyöt. (45000000-7)

II.2.3) Suorituspaikka

Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka: Veteraanitie 4, 04600 Mäntsälä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mäntsälän jäähallin laajennus ja perusparannushankkeeseen liittyvä rakennusalueen esirakentamisen maanrakennusurakka liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kokonaishintatarjoukseen sisältyy mm:

 • Alueen raivaus ylimääräisestä materiaalista sekä eloperäisen maakerroksen poisto rakennusalueelta.
 • Rakennusalueen läpi kulkevan hulevesiviemärin tilalle tehtävä rakennusaluetta kiertävä hulevesiviemäri
 • Rakennuspohjan ja pysäköintialueen kaivaminen suunnitelman mukaisiin korkoihin ja kaivuumaiden kuljettaminen viranomaisen hyväksymälle kaatopaikalle.
 • Naapurirakennuksen ja rakennuskaivannon väliin rakennettava työaikainen tukiseinä kaivantoa tukemaan.
 • Rakennuspohjan kohdalle tehtävät yleistäyttötyöt ja salaojat kaivoineen. Yleistäytön päälle rakennettava painopenger urakoitsijan valitsemasta kitkamaasta tai louheesta sekä painumatarkkailulevyt. Ylipenger ja painumatarkkailulevyt poistetaan kesällä 2019 yleistasoon.
 • Urakoitsija seuraa painumatarkkailupisteitä n. 6 kk ajan ja raportoi painumamittaus-tulokset viikon välein.
 • Pysäköintialue kaivetaan ja täytetään suunnitelmien mukaisiin tasoihin.

Kokonaishintatarjouksen tulee sisältää kaikki maa- ja pohjarakennustöiden rakennus- selostuksessa mainitut työt tehtyjen suunnitelmien mukaan, sekä määräluettelon mukaiset maa-ainekset ja tarvikkeet kuljetuskuluineen.

Tilaaja järjestää sähkön ja veden tilaajan osoittamista sähkö- ja vesipisteistä.

Tarjoukseen tulee liittää yksikköhinnat oheiseen määräluetteloon.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat

– vastaavien hankkeiden referenssitiedot

– avainhenkilöiden pätevyystodistukset sekä referenssitiedot

– kuvaus yrityksen laadun varmistuksesta

– alustava toteutusaikataulu

– alustava työsuojelusuunnitelma

– alustava työ- ja laatusuunnitelma

Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä ja hankkimaan tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Peruste
Hinta

II.2.6) Arvioitu arvo

6200000 EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 7.12.2018 – 31.8.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan kelpoisuusehdot:

Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa mukana seuraavat selvitykset osoittaakseen kelpoisuutensa ja päästäkseen pisteytykseen:

– kaupparekisteriote

– todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja verottajan vahvistama maksusuunnitelma

– todistus arvonlisävero-, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta

– todistus TYEL – ja YEL -vakuutusmaksujen maksamisesta

– selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

– selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta

– todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta, vakuutuksen määrä vähintään 1.000.000 €

– selvitys liikevaihdosta, liikevaihdon oltava vähintään 200.000 € alv 0 %

– selvitys yrityksen laatujärjestelmästä, yrityksellä on oltava vähintään yrityskohtainen laatujärjestelmä

Edellä vaadittuja todistuksia voi korvata esimerkiksi Tilaajavastuu.fi -todistuksella tai RALA -pätevyystodistuksella, mikäli vaaditut tiedot selviävät näistä todistuksista yksiselitteisesti. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat

– vastaavien hankkeiden referenssitiedot

– avainhenkilöiden pätevyystodistukset sekä referenssitiedot

– kuvaus yrityksen laadun varmistuksesta

– alustava toteutusaikataulu

– alustava työsuojelusuunnitelma

– alustava työ- ja laatusuunnitelma

Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä

ja hankkimaan tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan keväällä 2019. Koska toisen kaukalon alueelle tehtävä painopenger tulee olla paikoillaan vähintään kuusi kuukautta, tulee maanrakennustyöt aloittaa välittömästi jotta varsinaiset rakennustyöt voivat edetä ilman keskeytystä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

23.11.2018 12:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 22.2.2019

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä: 23.11.2018 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

…………………..

   
   
   
   
   
   
   
   
   

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

8.11.2018

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost