• Hiie 19 Pärnu 80027
 • +372 58238188
150 000€

6364.Siseremont hoones

Hanke info
asukoht Uusimaa
kehtiv kuni 03.12.18
lisatud 08.11.18
Lisainfo
 • hoone
 • peatöövõtt
 • materjalid nõutud
 • materjalid tellija poolt
 • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)

muudatused puudutavad interjööri renoveerimist ja kütteköögi renoveerimist. vanade treppide remont …

Töö teostada: 1.12.2018 – 1.12.2019

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven seurakunta : Iso Pappilan peruskorjaus

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022827

Tarjoukset 3.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

…………………..

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………………..

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Iso Pappilan peruskorjaus

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

1005090534

Hankinnan kuvaus

Iso Pappilan peruskorjaukseen liittyvät muutokset koskevat sisätilojen kunnostusta sekä lämmityskeittiön muutostöitä. Ulkopuoliset muutokset koskevat sisääntulon altaanikatokseen liittyvän henkilönostimen rakentamista suojaseinäkkeineen, vanhan käyntiportaan purkua sekä rakennuksen takaosan kuistin uudelleen rakentamista.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Nurmijärvi (K543)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.12.2018 – 1.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkailta edellytetään, että näillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen ja nämä ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Edellytysten täyttymisen osoituksena on tarjoukseen liitteenä toimitettava riittävät todistukset ja selvitykset seuraavista asioista:

 1. Tilaajavastuulain mukaiset velvollisuudet
 2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
 3. Tekninen suorituskyky
 4. Selvitysten on oltava Suomenkielisiä
 5. Pääurakoitsijan ja mahdollisten ali-tai sivu-urakoitsijoiden tulee kuulua tilaajavastuu.fi:n piiriin.
 6. Tilaajalla on velvollisuus sulkea tarjouskilpailusta ehdokas, joka on syyllistynyt hankintalain 80§ ja 81§mukaisiin rikoksiin.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

 1. Selvitys ennakonperintä- ja työantajarekisteriin kuulumisesta, verovelkatodistus sekä todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista. Lisäksi kaupparekisteriote ja selvitys omana-/ alihankintana tehtävästä työstä.
 2. Tilinpäätöstiedot kolmelta viime vuodelta.
 3. Referenssiluettelo. Yrityksen referensseissä arvostetaan viiden viime vuoden yli 500 brm2 hankkeita, joista on ilmoitettava hankkeen nimi, käyttötarkoitus, sijainti, m2 ja m3 sekä urakkamuoto ja tilaaja. Avainhenkilöiden kokemus ja referenssit. Vastaavan työnjohtajan referensseissä arvostetaan koulutusta ja kokemusta yli 500 brm2 hankkeista. Näiden osoittamiseksi on toimitettava em. henkilöiden cv:t.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Osallistumisilmoitus urakkakilpailuun tulee toimittaa:

heikki.nisula@evl.fi

Osallistumisilmoituksen jälkeen saa osallistuja asiakirjalinkin

“Google Drive”

kansio: Iso Pappila

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde

Vertailuperusteet

Alla olevat vertailuperusteet

 1. hinta (50%)
 2. vastaavat referenssitkohteet (15%)
 3. taloudellinen suorituskyky (20%)
 4. teknillinen ja ammatillinen suorituskyky (15%)

Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset

Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

3.12.2018 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

4 kk

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

………………….

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost