• Hiie 19 Pärnu 80027
 • +372 58238188
150 000€

6359.Teraskonstruktsioonide valmistamine 2018-2019

Hanke info
asukoht Helsinki, Oulu
kehtiv kuni 07.12.18
lisatud 07.11.18
Lisainfo
 • linnaosa
 • peatöövõtt
 • materjalid nõutud
 • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Konstruktsiooniterasest tööd. (45.223.210-1)

Töö teostada: – 30.6.2019

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
Liikennevirasto : Reuna- ja tutkamerkkien teräsrakenteiden valmistaminen 2018-2019

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023004

Tarjoukset 7.12.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

…………….

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………..

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Reuna- ja tutkamerkkien teräsrakenteiden valmistaminen 2018-2019

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

LIVI/8298/02.01.02/2018

Hankinnan kuvaus

Meriväylillä käytettävien teräsrakenteisten reuna- ja tutkamerkkien sekä yhden linjamerkin yläosien valmistaminen konepajaolosuhteissa.

Kaikki rakenteet tulee olla valmiina konepajalla viimeistään 30.6.2019, huomioiden linjamerkin luovutusajankohta Ouluun.

Reuna- ja tutkamerkit:

– kuusi (6) kappaletta kokonaan uusia yläosia varusteineen,

– lisäksi neljään merkkiin tulee erillinen jääkartio ja sovituskappale,

– luovutuspaikka tarjouspyyntövaiheessa Vuosaaren satama, Helsinki,

– luovutus viimeistään viikon 27 aikana 2019.

Linjamerkki:

– yksi (1) kokonaan uusi rakenne (yläosa) varusteineen,

– merkkiin tulee myös jääkartio ja sovituskappale,

– luovutuspaikka Oulun satama, Oulu,

– luovutus viimeistään viikon 23 aikana 2019.

Kaikkien rakenteiden nostot ja kuljetukset tuotantotiloista rakenteiden luovutuspaikalle kuuluvat urakoitsijalle.

Valmistettavien rakenteiden mittoja:

– reuna- ja tutkamerkin (yläosa/tunnusosa) kokonaispituudet vaihtelevat merkkikohtaisesti välillä n. 9,5-13,0 m,

– reuna- ja tutkamerkin (yläosa/tunnusosa) kokonaispainot vaihtelevat merkkikohtaisesti välillä n. 5000-8500 kg,

– linjamerkin runkoputken pituus on n. 10 m ja kokonaispaino n. 5000 kg,

– jääkartioiden kokonaispainot n. 9000 kg,

– sovituskappaleiden kokonaispainot vaihtelevat merkkikohtaisesti välillä n. 2000-4500 kg.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakenneterästyöt. (45223210-1)

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

 1. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.
 2. Tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Lisäksi tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa.

Hankintayksikkö pidättää kuitenkin oikeuden itsellään hyväksyä tarjoaja ja ilmoitettu alihankkija, jonka maksamattomien verojen määrä on kokonaisuutta tarkastellen vähäinen tai joka on tehnyt veroja ja / tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä.

 1. Tarjoajalla on oltava työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus.
 2. Tarjoajan on oltava luottokelpoinen.
 3. Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavanlaisten töiden suorittamisesta sekä tekniset toimintaedellytykset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

 1. Kaupparekisteriote.
 2. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, jonka tulee sisältää myös todistus yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa.
 3. Todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta (Suomessa tieto sisältyy todistukseen verojen maksamisesta).
 4. Todistus lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta.
 5. Vakuutusyhtiön todistus siitä, että yrityksellä on työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus.
 6. Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto tarjoajan luottokelpoisuudesta.
 7. Teknisten toimintaedellytysten todisteeksi urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa selvitys yritysreferensseistä.

Kohtien 2-5 ja 7 todistukset ja selvitykset tulee toimittaa myös ilmoitetuista alihankkijoista.

Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tulee em. 2 ja 3- kohdissa vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen / maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos yrityksellä tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee kohdassa 4 vaaditun todistuksen sijasta toimittaa eläkemaksuveloista, eläkemaksujen maksamisesta koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta.

Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi palveluun Luotettava Kumppani-ohjelmaan, voi kohdissa 1-6 mainitut todistukset korvata palvelusta tulostetulla voimassa olevalla yritysraportilla.

Kohdissa 2-6 mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta tulostetulla, voimassa olevalla, ehdokasta koskevalla yritysraportilla.

Mainitut selvitykset eivät saa olla tarjouksen jätön määräpäivänä kahta kuukautta vanhempia.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

7.12.2018 13.00

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava sitovana voimassa vähintään 3 kuukautta laskettuna tarjousten jättämiseen varatun ajan päättymisestä.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat saa pyytämällä hankintayksikön yhteyshenkilöltä sähköpostitse.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

……………………

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost