• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6351.Tänavavalgustuse paigaldamine 2018-2019

Hanke info
asukoht Uusimaa
kehtiv kuni 03.12.18
lisatud 05.11.18
Lisainfo
  • linnaosa
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Tänavavalgustuse paigaldamine (45.316.110-9)

Töö teostada: 2018-2019

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
Tuusulan kunta : Katuvalaistuksen saneeraus 2018 – 2019

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023012

Tarjoukset 3.12.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

………………..

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

………………..

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Yhteishankintayksikkö

Ei

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Katuvalaistuksen saneeraus 2018 – 2019

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

202900

Hankinnan kuvaus

……………………….pyytää Teiltä tarjousta katuvalaistuksen saneerauksesta vuodelle 2018-2019 kokonaishintaurakkana. Urakan sisältö on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä 1 Urakkaohjelma, liitteessä 1.1 Toiminnalliset ja yleiset laatu vaatimukset sekä liitteessä 1.2. Turvallisuusasiakirja.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Katuvalojen asennustyöt. (45316110-9)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely

Ei

Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa

Ei

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

TARJOUSTEN KÄSITTELY JA TARJOAJIEN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: – tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen – tarjoajien kelpoisuuden arviointi – tarjousten vertailu TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjotun urakan tulee olla tarjouspyynnön asiakirjojen sisällön mukaisia. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon ja osatarjoukset eivät ole mahdollisia. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tuusulan kunnalla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai keskeyttää hankinta, mikäli tarjotun urakan hinta ylittää sille varatun määrärahan. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn kokonaan tai osittain. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous voidaan sulkea pois. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä mm. silloin kun siihen ei sisälly vaadittuja tietoja ja liitteitä. Tarjoaja, joka ei täytä vaadittuja teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevat ehdot. TARJOAJIEN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tarjouksen muodolle, tarjoajalle (ja hänen alihankkijalleen) ja tarjottavalle urakalle asetetut kelpoisuusehdot Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) urakoitsija. SOPIMUSEHDOT Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti sopimusehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Tarjoaja ei voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia sopimusehtokohtia voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa. ALIHANKKIJAT Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, vastaa tarjoaja alihankkijoidensa työn tekemisestä ja lopputuloksen laadusta kuin omastaan. Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuusehdot ja palvelua koskevat laatuvaatimukset kuin tässä tarjouspyynnössä on tarjoajalta edellytetty. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan urakassaan käyttämänsä alihankkijat, näiden yhteystiedot, vastuuhenkilö ja alihankkijan sisältö ja osuus urakasta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde

Vertailuperusteet

Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

3.12.2018 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………………..

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost