• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6334.Kaeve-lõhketööd 2019-2020

Hanke info
asukoht Helsinki
kehtiv kuni 22.11.18
lisatud 01.11.18
Lisainfo
  • linnaosa
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid
Ehitushange

Ehitus tööd. (45000000-7)
Vee- ja kanalisatsioonitorude ehitus. (45.231.300-8)
Lõhketööd. (45.111.211-0)

peamiselt veetorustike ja tänavate ehitus, karjääritööd

Töö teostada: 1.1.2019 – 31.12.2020

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
………………………………

pienlouhintatyöt 2019 – 2020

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022760

Tarjoukset 22.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

 

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………..

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Yhteishankintayksikkö

Ei

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Staran pienlouhintatyöt 2019 – 2020

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

HEL 2018-011129

Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjoustanne pienlouhintatöistä kaksivuotiseen urakkaan ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020, tämän 1.11.2018 julkaistavaksi lähetetyn tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinta on Staran kaikkien osastojen käytettävissä, mutta pääasiassa Kaupunkitekniikan rakentaminen -osaston käytössä, jonka tarpeiden mukaan työmäärät on arvioitu. Pienlouhintatyöt koostuvat pääasiassa vesihuoltolinjojen ja katujen rakentamisesta aiheutuvista louhintatöistä. Hankinta toteutetaan yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana ja sitä toteuttamaan valitaan yksi urakoitsija. Tarjotut yksikköhinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden eikä niihin sovelleta indeksitarkistuksia. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Lopullisesti toteutuvat työmäärät voivat olla joko pienempiä tai suurempia (poikkeus YSE 1998, 45§). Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä 1 toimitetun urakkasopimusmallin mukaisesti. Tarjoajan tulee antaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Räjäytystyöt. (45111211-0)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.1.2019 – 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely

Ei

Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa

Ei

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), jäljempänä ”hankintalaki”), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta (khs 19.12.2011,1144 §, jäljempänä ”harmaan talouden ohje”). Ohjeeseen on linkki tarjouspyynnön lopussa. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa ja tarjous laaditaan suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Osatarjouksia ei sallita. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Tarjouksessa annettujen soveltuvuutta koskevien tietojen paikkansapitävyyden tarkistaminen 6. Hankintapäätöksen tekeminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen (muutoksenhakuajan jälkeen) Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä siihen oikeutetut hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. TOIMITETTAVAT SELVITYKSET Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen päätösesityksen tekemistä toimittaa seuraavat selvitykset: 1. Mikäli tarjoaja ei kuulu Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun, tai tiedot eivät käy sieltä ilmi, tulee erikseen toimittaa: – rekisteröitymisiä koskevat selvitykset, – kaupparekisteriote, – todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta, – todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, – todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta, – selvitys sovellettavista työehtosopimuksista, – selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, – todistus vastuuvakuutuksen ottamisesta. 2. Rating Alfa -raportti. 3. Selvitys urakkaan varatuista resursseista; henkilöstöstä, kalustosta ja alihankkijoista. 4. Selvitykset urakkakohtaisesta työturvallisuussuunnitelmasta, yrityksen laadunvalvontajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmästä. 5. Todistus voimassa olevasta pienlouhintavakuutuksesta, joka kattaa omaisuusvahingot vähintään 15.000 euroon ja henkilövahingot vähintään 500.000 euroon asti. 6. Muita mahdollisia poissulkemisperusteita koskevat selvitykset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

22.11.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

………………………

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Sisu on parooliga kaitstud

Info nägemiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost