Eesti
  • Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

6003.Drenaazitööd lasteaias

Hanke info
asukoht Espoo
kehtiv kuni 04.06.18
lisatud 16.05.18
Lisainfo
  • lasteaed
  • peatöövõtt
  • materjalid nõutud
  • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitus tööd. (45000000-7)
Torutööd. (45.330.000-9)

Töö teostada: 20.8.2018 – 20.11.2018

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
………………………

Lystimäen päiväkoti, salaojien uusiminen ja pihakorjaukset

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010796

Tarjoukset 4.6.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

……………………..

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………………..

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Yhteishankintayksikkö

Ei

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Lystimäen päiväkoti, salaojien uusiminen ja pihakorjaukset

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

624 / 2018

Hankinnan kuvaus

Espoon kaupunki pyytää tarjousta (avoin menettely) Lystimäen päiväkodin salaoja- ja sadevesiviemärien uusimisesta sekä pihakorjauksista. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Rakennuspaikka: Rakennuspaikka sijaitsee Espoon Lystimäessä osoitteessa Haltilantie 2, 02200 Espoo. Urakan sisältö on pihan peruskorjaus kaikkine oheistöineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Suomi (FI)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

20.8.2018 – 20.11.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely

Ei

Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa

Ei

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuusvaatimuksissa on lueteltu urakoitsijaa koskevat soveltuvuusvaatimukset sekä vähimmäisvaatimukset, jotka urakoitsijan tulee täyttää. Hankintayksikkö hyväksyy tarjouskilpailuun vain ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuuteen asetetut vaatimukset. Urakoitsijan on varauduttava, hankintayksikön pyynnöstä, milloin tahansa hankintamenettelyn aikana, toimittamaan soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä. Hankintayksikkö määrittelee erikseen aikataulukriteerit lisäselvityspyyntöjen osalta. Tarjouskilpailun voittajalta tarkastetaan ennen hankintapäätöksen tekemistä / sopimuksen allekirjoitusta tarjoajan soveltuvuutta koskevien vakuutusten paikkansapitävyys. Soveltuvuusvaatimuksia koskevat selvitykset on toimitettava viimeistään 7 arkipäivän kuluttua hankintayksikön pyynnöstä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on valmistauduttava toimittamaan selvitykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta, eläkevakuutusmaksuista, sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työntekijöiden työterveyshuollosta, tarjoajaorganisaation / työntekijöiden lakisääteisistä vakuutuksista, tarjoajan vastuuvakuutuksesta, tarjoajan taloudellisesta tilanteesta, luottoluokituksesta ja liikevaihdosta, vaadituista referensseistä sekä siitä, että nimetyt henkilöt täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien tarvittaessa suomen kielen kielitaitotesteihin liittyvät todistukset. Valitun toteuttajan on myös varauduttava toimittamaan rikosrekisteriote Tilaajalle. Osa selvityksistä voidaan korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystodistuksella tai Suomen Tilaajavastuu Oy:n raportilla. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjousten jättöpäivästä. Jos tarjoaja on tarjouksessaan nimennyt tiedossaan olevia alihankkijoita, joiden resursseja aikoo käyttää hankinnan toteuttamiseen, on vastaavat todistukset annettava myös alihankkijoista. Hankintayksikkö voi myös itse tarkastaa tarjoajan tietoja saatavilla olevista sähköisistä rekistereistä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (säädösnumero 1397/2016). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakan hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

4.6.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………..

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

Sisältö on suojattu. Anna salasana sisällön näyttämiseksi. Voit ostaa salasanan  : TÄÄLTÄ