• Hiie 19 Pärnu 80027
 • +372 58238188
150 000€

5959.Klaasfassaadi remont

Hanke info
asukoht Helsinki
kehtiv kuni 11.05.18
lisatud 27.03.18
Lisainfo
 • hoone
 • peatöövõtt
 • materjalid nõutud
 • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitus tööd. (45000000-7)

Muuseum, peamiselt läänepoolsetele ja õuealadele.

Töö teostada: 28.5.2018 – 30.6.2019

Maksumus: üle 150000.-
(maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
………………

Kiasma, lasilankkujulkisivun uusiminen – Projektinjohtourakka (PJU)

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-007120

Tarjoukset 11.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

……………..

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………..

Hankintayksikön luonne

Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Kiasma, lasilankkujulkisivun uusiminen – Projektinjohtourakka (PJU)

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

A13367

Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö koskee Nykytaiteen museo Kiasman lasilankkujulkisivun uusimisen rakennusteknisiä ja LVIS-töitä projektinjohtourakkana (PJU).

Kohde sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki.

Rakennuksen laajuus on n. 12 000 ke-m2 ja n. 14 300 brm2. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet kohdistuvat pääasiallisesti länsijulkisivuun ja piha-alueisiin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Helsinki (K091)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

28.5.2018 – 30.6.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan/projektinjohtourakoitsijan soveltuvuusvaatimukset:

o Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

o Tarjoajalla kokonaisliikevaihdon on oltava kolmelta viimeiseltä 12 kuukauden pituiselta tilikaudelta vähintään 10 000 000 euroa (alv 0%) per tilikausi.

o Tarjoajalla on oltava oman tehtäväalueensa näyttö todennetusta laadunhallinnasta, esim. tähän urakkaan soveltuva Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen sertifiointi, SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti tai yrityksen oma urakointikohteen toteuttamisen dokumentoitu laatujärjestelmä/-menettelytapaohjeistus.

o Tarjoajalla on oltava tehtäväalueensa osalta tähän urakkaan Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai vastaavanlaisten urakoiden suorittamiseen tarvittava referenssillä osoitettu riittävä kokemus.

o Ehdokkaan taloudellinen tilanne on sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä (A) tai riskiluokassa 1-3.

o Tarjoajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus, arvoltaan 1 000 000 euroa.

o Tarjoajalla on oltava kokemusta vähintään kahden vastaavan kaltaisen projektinjohtourakan suorittamisesta, joka on vastaanotettu viimeisen viiden vuoden aikana tarjouksen jättöpäivästä taaksepäin lukien. Vastaavan kaltaiseksi urakaksi katsotaan peruskorjaushanke, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Kohde on taajama-alueella
 • Urakan arvo on ollut vähintään 5 000 000 euroa (alv 0 %)

PJU:n työpäällikön ja vastaava työnjohtajan soveltuvuusvaatimukset:

o Vastaava työnjohtaja

 • Koulutus: vähintään rakennusmestari
 • Kokemus:
 • 10 vuotta (vastaavan mestarin työtehtäviä)
 • Vähintään yksi projektinjohtourakkana toteutettu kohde (arvo 5 MEUR, vastaanotettu viimeisen seitsemän vuoden aikana).
 • Vähintään kaksi peruskorjauskohdetta (arvo 5 MEUR, voi sisältyä edelliseen, vastaanotettu viimeisen seitsemän vuoden aikana).
 • Vähintään yksi kohde, jossa lasirakenteisen julkisivun uudisrakentamista tai peruskorjausta (ei asuinrakennusten ikkunatyömaita, voi sisältyä peruskorjauskohteisiin).

o Työpäällikkö

 • Koulutus: vähintään rakennusmestari
 • Kokemus:
 • 5 vuotta (työpäällikön työtehtäviä)
 • Vähintään yksi projektinjohtourakkana toteutettu kohde (arvo 5 MEUR, vastaanotettu viimeisen seitsemän vuoden aikana).
 • Vähintään kaksi peruskorjauskohdetta (arvo 5 MEUR, voi sisältyä edelliseen, vastaanotettu viimeisen seitsemän vuoden aikana).
 • Vähintään yksi kohde, jossa lasirakenteisen julkisivun uudisrakentamista tai peruskorjausta (ei asuinrakennusten ikkunatyömaita, voi sisältyä peruskorjauskohteisiin).

o Hankkeen kielitaitovaatimukset:

 • Hankkeen työmaakieli on suomi.
 • Lasilankkuhankintaan saattaa liittyä muilla kielillä tehtävää hankintaa, josta johtuen tilaaja edellyttää urakoitsijan projektiryhmältä vähintään yhdeltä kielitaitovaatimusta: suomi, ruotsi ja englanti.
 • Kielitaitovaatimus voi täyttyä myös urakoitsijan kohteeseen osallistuvan oman yrityksen hankintayksikön toimesta.

Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi palvelun asiakkaaksi. Raportti tulee toimittaa tarjouksen liitteeksi.

Lisäksi urakoitsija toimittaa seuraavat selvitykset:

o Selvitys käytössä olevasta laatujärjestelmästä sekä luotettava selvitys yrityksen laadunvarmistuksen tasosta (erityisesti oman työn, alihankintojen ja aliurakoiden työsuoritusten vastaanottomenettely) sekä selvitys kohteelle laadittavasta laatusuunnitelmasta.

o Urakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarjouksen liitteenä tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset sisältäen ainakin:

 • Tiedot yrityksen referensseistä viimeisen viiden vuoden aikana toteutetuista merkittävimmistä peruskorjausurakoista.
 • Tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta.

o Selvitys yrityksen Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksesta.

o Kopio toiminnan vastuuvakuutuksesta.

o Tiedot soveltuvuusvaatimuksena olevista yrityksen referensseistä.

o Rakennusurakoitsijan työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja referenssitietoineen.

o Selvitys omana työnä sekä alihankintoina tai –urakoina toteutettavista töistä.

o Muut tarjouspyyntömateriaalissa vaaditut selvitykset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla sähköisesti. Tämän hankintailmoituksen yhteydessä on linkki Buildercomin projektipankkiin, josta tarjoaja voi hakea tarjouspyyntöasiakirjat.

Tarjous toimitetaan sähköisesti käyttäen projektipankin (Buildercom Oy) sähköistä tarjousalustaa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

11.5.2018 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

………………………

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………………

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

Sisältö on suojattu. Anna salasana sisällön näyttämiseksi. Voit ostaa salasanan  : TÄÄLTÄ