• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
7 700 000€

5958.Korterite remont 2018-2021

Hanke info
asukoht Helsinki
kehtiv kuni 10.05.18
lisatud 26.03.18
Lisainfo
  • korterelamu
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitus-remonditööd. (45000000-7)

Kokku on ca 10 100 korterit, rida ja kortermajad.

Asuvad Malmi, Pihlajisto, Jakomäki ja Suutarila piirkonnas

Töövõtja peab täitma kõik ehitustööd (ehitus, värvimine, põrandakate ja muud töö) oma töötajatega. Alltöövõtjaid tohib kasutada ainult toru-, vent-, elektritööde ja puhastustööde jaoks

Töö viiakse läbi vastavalt ühikuhindadele. Töö puhul, kus ühikuhindu ei ole, kasutatakse tunnitasu vastavalt igale kutsekategooriale

Töö teostada: 1.7.2018 – 30.6.2021

Maksumus: üle 150000.- ( 7700000.00 EUR)
(maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)
vastavalt hankedokumentidel
*******************

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Hankintailmoitus:
……………………………… Oy :

Huoneistojen muutto- ja kiinteistön pienet korjaustyöt

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-007227

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 060-131701

Tarjoukset 10.05.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

……………………………

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

……………………..

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:

Huoneistojen muutto- ja kiinteistön pienet korjaustyöt

Viitenumero:

176605

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:

Huoneistojen rakennustyöt. (45211341-1)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Rakennuskohteina ovat ……………………………….. Oy:n isännöinnissä olevat asuinkiinteistöt. Kiinteistöjä on yhteensä 113 kpl joissa on rakennuksia 524 kappaletta ja asuntoja yhteensä noin 10 100 kpl. Kiinteistöt ovat asuttuja rivi ja kerrostaloja. Kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja ovat valmistuneet pääosin 1970 – 2017 välisenä aikana. Urakan kohteena ovat pääsääntöisesti asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Työt toteutetaan yksikköhintojen mukaisesti. Niiden töiden osalta missä yksikköhintaa ei ole, käytetään annettua tuntihintaa kunkin ammattiryhmän mukaisesti. Tarkempi määrittely on urakkaohjelmassa ja työselostuksessa. Lisäksi voidaan teetättää myös kiinteistön muita pieniä korjaustäitä tuntiperusteisena työnä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 7700000.00 EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka

Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:Kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla Malmilla, Pihlajistossa, Jakomäessä ja Suutarilassa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta tehdään usean toimittajan puitejärjestelyllä, jossa osa ehdoista on vahvistettu ja osa ei. Työt pyritään jakamaan sopimuskaudella tasan valittujen urakoitsijoiden kesken. Jakamisessa huomioidaan urakoitsijoiden resurssit työtä tilattaessa. Urakoitsijoita valitaan yhdeksän (9), joiden kanssa tehdään urakkasopimus. Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Työt toteutetaan yksikköhintojen mukaisesti. Niiden töiden osalta missä yksikköhintaa ei ole, käytetään annettua tuntihintaa kunkin ammattiryhmän mukaisesti. LVIS-töissä tilaaja pitää oikeutenaan käyttää tarvittaessa omia urakoitsijoita. Työt/yksikköhinnat sisältävät kaikki sovitut työt täysin valmiiksi tehtynä siihen tarvittavine materiaaleineen, suojauksineen, sekä töiden suorittamiseksi tarvittavine aputöineen, siivoustöineen ja jäte- ym. liitännäiskuluineen. Urakoitsijan on tehtävä kaikki rakennustyöt (rakennus-, maalaus-, lattia- ym. työt) omalla henkilökunnallaan. Alihankkijoita saa käyttää vain LVIS- ja siivous töissä. Urakoitsijan on hyväksytettävä aliurakoitsijansa ja merkittävimmät toimittajansa rakennuttajalla. Alihankkijat on esitettävä hyväksyttäväksi riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta mahdollinen hylkäys ei viivästytä urakan suorittamista. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660) urakkaohjelmassa esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kunkin erillisen työn hinta muodostuu toteutuneiden suoritemäärien ja tarjouksen mukaisten yksikköhintojen perusteella, lisättynä mahdollisilla tuntitöillä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.7.2018 – 30.6.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::Kummallakin osapuolella on oikeus sanoa sopimus irti kolmekuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskausi on yksi vuosi. Sopimuskausia ovat 1.7.2018- 30.6.2019, 1.7.2019-30.6.2020 ja 1.7.2020-30.6.2021. Sopimusta voidaan tilaajan toimesta jatkaa yhdellä optiovuodella. Optiovuosi on 1.7.2021 – 30.6.2022.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Todistukset tilaajavastuulain 5§:n mukaisten velvoitteiden täyttämisestä tai tilaajavastuu.fi todistus tai RALA-todistus. 1) selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2) kaupparekisteriote 3) todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4) todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6) selvitys voimassa oleva tapaturmavakuutuksesta ja työterveyshuollosta. Lisäksi on esitettävä luottoluokitustodistus, tai muu vastaava asiakirja, josta ilmenee että yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä. Luottoluokituksen tulee olla vähintään A+. Luottoluokitustodistus on oltava Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan. Lisäksi on esitettävä todistus liikevaihdosta kahdelta edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta. Liikevaihtovaatimus on 250 000 €.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 9

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

10.5.2018 12:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.7.2018

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä:11.5.2018 08:00
Paikka:4 krs 00700 Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:Tarjousten avaus on suljettu tilaisuus, johon tarjouskilpailuun osallistuneita ei kutsuta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Työ tilaus tehdään FIMX ohjelman kautta. Ohjelmaan annetaan tarvittava käyttöoikeus ja käyttökoulutus. Laskutuksesta annetaan laskutusohje kohteittain.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

………………………

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

Sisältö on suojattu. Anna salasana sisällön näyttämiseksi. Voit ostaa salasanan  : TÄÄLTÄ