• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

5851.Suure keldri remont

Hanke info
asukoht Turku
kehtiv kuni 01.03.18
lisatud 10.02.18
Lisainfo
  • hoone
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitus-remonditööd. (45000000-7)

Hoone ehitati 1899.
Hoones on kelder ja selle kasutamine on osaliselt hoiuruum, osaliselt kontori- ja sotsiaalruum
kelder:
– seinte remont,vaheseinte viimistlus
– aluspõranda uuendamine
-drenaazitööd
………………

Töö teostada: 1.3.2018 – 30.8.2019

Maksumus: üle 150000.-
(maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid. (ligipääs parooliga)

vastavalt hankedokumentidel
*************

Kansallinen hankintailmoitus:
…………………….. Oy

Heideken kellaritilojen saneeraus

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-002991

Tarjoukset 1.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

…………………..

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………..

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Muu: Kiinteistö Osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Koy Heideken kellaritilojen saneeraus

Hankinnan kuvaus

KOy Heidekenin rakennus on rakennettu vuonna 1899 ja Sepänkadun puoleinen lisäosa 1929. Rakennus on toiminut synnytyssairaalana 1995 loppuun asti, jonka jälkeen rakennus on toiminut ammattikorkeakoulun käytössä vuoteen 2007. Nykyisin rakennus toimii Perhetalo Heidekeninä, jossa järjestetään monimuotoista toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Rakennus on tiilirunkoinen, maanvaraisesti/kalliolle anturoilla perustettu. Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja avoin vinttitila, jossa sijaitsee mm. iv-konehuone. Rakennuksessa on kellari ja sen käyttötarkoitus on osittain varastotilaa ja osittain toimisto- ja sosiaalitiloja. Kellarissa on lisäksi väestönsuoja. Kellarissa on maanvarainen alapohjalaatta, rakennuksen vesikatto on konesaumakatteinen harjakatto. Välipohjien oletetaan olevan teräspalkkien varaan ladottuja tiiliholvikaarivälipohjia (ns. kappaholvirakenne), alkuperäisiä rakennepiirustuksia ei ollut saatavilla.

Tämä korjaushanke sisältää:

Kellarikerros:

-ulkoseinien ja väliseinien pintamateriaalien ja tasoitteiden uusimista

-maanvastaisen alapohjan uusiminen osassa tiloja

-kevyiden väliseinien uusimista, alakaton avauksia, lattia-/seinä-/välipohjaliittymien ja läpivientien tiivistyksiä

Ulkopuoliset työt:

-salaojien korjaus

-pihan kallistusten korjaus ja piha-alueen vesien poisjohtamisen tarkistus

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Turku (K853)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.3.2018 – 30.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Kyllä

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla kokemusta vanhojen arvokiinteistöjen tai muun vastaavan laajuisen ja laatuisen korjaustyöurakan pääurakoitsijana ja päätoteuttajana toimimisesta.

Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sekä valmiudet urakan asianmukaiseen, ammattimaiseen ja huolelliseen toteuttamiseen, ja että tarjoaja on suoriutunut aikaisemmin tekemiensä vastaavankaltaisten rakennusurakoiden toteuttamisesta tilaajan urakalle asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Tarjoajan liikevaihdon on oltava ollut viimeksi päättyneen tilikauden aikana vähintään neljä kertaa tarjottava kokonaisurakkasumma. Lisäksi liikevaihdon keskiarvon on oltava viimeistä edelliseltä ja sitä edelliseltä tilikaudelta vähintään neljä kertaa tarjottava kokonaisurakkasumma.

Tehtävään nimetyillä vastuuhenkilöillä tulee olla kokemusta vastaavaksi katsottavien kohteiden korjausrakentamisurakoista.

Urakan työmaakielenä on Suomen kieli, tarjoajan ja tarjoajan työmaalla työskentelevän henkilöstön on pystyttävä toimimaan projektissa käyttäen Suomen kieltä.

Tarjousten kelpoisuus arvioidaan tarjousasiakirjojen perusteella. Tilaaja pidättää oikeuden arvioida ja päättää tarjoajan esittämien referenssikohteiden kelpoisuudesta.

Tarjoajana on liitettävä tarjoukseensa asiakirjat, joista ilmenee tilaajan asettamien vaatimusten täyttyminen. Tarjoukset, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia, hylätään ennen tarjousten vertailua.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet ja olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti.

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen mukana referenssiluettelo, josta ilmenee edelliset vastaavaksi katsottavat työkohteet viimeisen viiden vuoden ajalta, sekä työhön nimettävien vastuuhenkilöiden referenssit vastaavasti.

Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee toimittaa tilaajalle tilaajavastuu- ja hankintalain sekä hankintailmoituksen mukaiset asiakirjat.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (säädösnumero 1397/2016). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakan hankinta.

Kansallisen hankintarajan ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut, tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, jos katsoo ne hinnaltaan tai muusta syystä itselleen kohtuuttomiksi. Tässä tapauksessa urakka voidaan jättää kokonaan suorittamatta tai suorittaa vain erikseen määriteltävin osin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

1.3.2018 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

…………………..

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

………………………….

HANKE ORIGINAAL koos kontaktinfo ja lisatud failidega:

 

Sisu on kaitstud. Sisu kuvamiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost