• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

5850.Vanade hoonete remont

Hanke info
asukoht Lõuna Soome
kehtiv kuni 19.03.18
lisatud 10.02.18
Lisainfo
  • hoone
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitus-remonditööd. (45000000-7)

Ehitatud 1859-1860, viimane remont 1996. aastal, ka fassaad
Katused on kaetud katusekividega, uuendada, kontrollida katusekonstruktsioonide seisukorda ja vajadusel parandada.
Fassaadi renoveerimine: mm. väliskesta, vooder ja puittöötlus puhastatakse ja lahtised värvikihid eemaldatakse, värvitakse Kahjukahjustus on parandatud. . Ehitiste aknad ja välisuksed puhastatakse mustusest, nende tihendid kontrollitakse ja neid remonditakse……

Töö teostada: 2.5.2018 – 10.8.2018

Maksumus: üle 150000.-
(maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid. (ligipääs parooliga)

vastavalt hankedokumentidel
*************

Kansallinen hankintailmoitus:
Ylöjärven seurakunta : Ylöjärven seurakunta, Ylöjärven vanha seurakuntatalo ja pappilan perhetalo rakennusurakka, pääurakka

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003078

Tarjoukset 19.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

……………………….

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

………………………….

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Ylöjärven seurakunta, Ylöjärven vanha seurakuntatalo ja pappilan perhetalo rakennusurakka, pääurakka

Hankinnan kuvaus

Pappilan perhetalo on 1859-60 rakennettu Ylöjärven vanha pappila. Rakennusta on jatkettu vuonna 1900 ja 1932 valmistui arkisto-osa kuistin yhteyteen. Pappilan ulkoasu on muuttunut laajennusten myötä, mutta siinä on havaittavissa viitteitä empirestä, mutta myös vivahteita kertataustyyleistä sekä 20-luvun klassisismista.

2000-luvun alkupuolella se kunnostettiin seurakunnan toimia varten, jossa yhteydessä myös ulkopuoli kunnostettiin.

Vanha seurakuntatalo on rakennettu samaan aikaan kirkkoherran viljelytilan väentuvaksi.

Sen nykyinen ulkoasu on peräisin vuoden 1996 korjauksesta, jolloin uusittiin mm. ulkovuoraus.

Molemmat rakennukset on asemakaavassa merkitty suojeltaviksi.

Rakennusten runkomateriaalina ovat lautaverhoillut hirsirakenteet. Sokkelit ovat luonnonkivirakenteisia (graniitti). Vesikatot ovat pinnoitettu kattotiilillä.

Vesikattojen kunnostustöissä uusitaan mm. kattotiilet ja räystäsosat, tarkistetaan kattorakenteiden kunto ja tarvittaessa niitä vahvistetaan sekä oikaistaan.

Julkisivujen kunnostustyöt: mm. ulkoverhous, listoitukset ja puukaiteet puhdistetaan sekä poistetaan irtonaiset maalikerrokset. Lahovauriot korjataan. Ulkoverhous huoltomaalataan pellavaöljymaalilla. Rakennusten ikkunakarmit ja ulko-ovet puhdistetaan liasta, niiden tiivistykset tarkistetaan ja ne huoltomaalataan.

Rakennuttajan esityksenä on, että kattotyö pyritään aloittamaan viimeistään 7.5.2018, ja kaikkien kattotöiden tulee olla valmiit kesäkuun loppuun 2018. Maalaustyöt tulee aloittaa 4.6.2018. Koko maalausurakan tulee olla valmis 10.8.2018.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Pirkanmaa (FI197)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

2.5.2018 – 10.8.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto, RALA-pätevyystieto tai tilaajavastuu.fi-palvelun voimassa oleva tuloste.

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Samat vaatimukset koskevat myös mahdollisia alihankkijoita. Tarjouksen tehdessään ehdokas sitoutuu täyttämään tilaajavastuulain ehdot.

Työmaan toiminnot ja asiapaperit sekä työnjohto suomenkielisinä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Liikevaihdon viimeksi kuluneelta tilikaudelta tai kolmen viimeisen tilikauden keskiarvon tulee olla vähintään 1,5 kertaa arvioidun arvonlisäverottoman urakkatarjoussumman suuruinen.

RALA-yritysraportti tai tilaajavastuu.fi-palvelun dokumentit sisältäen tilaajavastuulain mukaiset tiedot tai vaihtoehtoisesti:

1) sen sopimusvaltion, johon toimittaja on sijoittunut, viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että toimittaja on maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot ( Suomessa todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus maksusuunnitelmineen);

2) sen sopimusvaltion, johon toimittaja on sijoittunut, viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus kaikkien lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta (Suomessa sisältyy verovelkatodistukseen);

3) todistus siitä, että toimittaja on sijoitusmaassaan maksanut kaikki ao. maan lakisääteiset eläkemaksut tai selvitys erääntyneiden maksujen maksusuunnitelmasta;

4) toimittajan tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta (tarvittaessa toimitettava tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ja toimintakertomus).

5)selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

6)todistus työterveyspalveluiden järjestämisestä;

7)todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen voimassaolosta;

8)selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Edellä olevan mukaisesti. Tarjoajalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky hankinnasta suoriutumiseen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Tarjouksen tekemisen yhteydessä tulee toimittaa laadittu lomake asianmukaisesti täydennettynä:

1)liikevaihto, tulos, taseen loppusumma:

2) vastuuhenkilö ja esitys vastaavasta mestarista;

3) kolme vastaavaa referenssiä.

Viimeistään urakkaneuvottelussa:

1)RALA-pätevyys tai muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys;

2)urakoitsijan referensseistä tulee löytyä vähintään 3 kpl tätä kohdetta vastaavaa toteutettua urakkaa viimeisen viiden vuoden aikana;

3)urakoitsijan ko. urakan työnjohtajalla tulee olla alan työnjohtokokemusta vähintään 3 vuotta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset ja Yleiset sopimusehdot YSE 1998 siinä laajuudessa mitä työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta avainhenkilöiltä edellytetään suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa;

4)yrityksen laadunvarmistus-, ympäristö- ja työturvallisuusasiat on oltava kunnossa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

19.3.2018 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

Urakkaohjelman mukaan.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöaineisto toimitetaan urakkalaskijoille sähköpostitse tehtävän pyynnön perusteella. Suunnitelma-aineisto on tutustuttavana Insinööritoimisto LaRa Oy:n kotisivuilla ( tunnukset laskentatiedotteessa) ja toimitetaan kopiolaitoksen kautta laskentaan osallistuville urakoitsijoille Pekka Suhoselle sähköpostilla toimitetun urakoitsijakohtaisen pyynnön perusteella.

Selonottoneuvottelut on tavoitteena järjestää maaliskuun lopussa 2018.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

…………………………

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

………………..

HANKE ORIGINAAL koos kontaktinfo ja lisatud failidega:

 

Sisu on kaitstud. Sisu kuvamiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost