• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
100 000€

5853.Hoonete lammutamine

Hanke info
asukoht Jyväskylä
kehtiv kuni 28.02.18
lisatud 13.02.18
Lisainfo
  • hoone
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitus-remonditööd. (45000000-7)

Lammutustööd, ehitusplatsi ettevalmistamine ja puhastamine. (45.111.000-8)

Hoone fotol ja ridaelamu

Töö teostada:

Maksumus: ei ületa 150000.-
(maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid. (ligipääs parooliga)

vastavalt hankedokumentidel
*************

Kansallinen hankintailmoitus:
Kontiolahden seurakunta : Kontiolahden seurakuntatalo ja rivitalo purku-urakka

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-002872

Tarjoukset 28.2.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

…………………..

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

…………………….

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Kontiolahden seurakuntatalo ja rivitalo purku-urakka

Hankinnan kuvaus

Kontiolahden vanhan seurakuntatalon ja viereisen rivitalon purkutyö.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Ei

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

 

Päänimikkeistö
Purkutyöt. (45111300-1)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Kontiolahti (K276)

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla referenssejä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla ja vähintään kolme hanketta tulee olla toteutettu kaikilta osin suomalaisen lainsäädännön mukaan.

Vastuulliselta työnjohtajalta edellytetään vähintään 5 vuoden purkualan kokemusta. vastuullinen työnjohtaja tulee nimetä tarjouksessa. Tarjouksessaan tarjoaja sitoutuu siihen, että vastuullista työnjohtajaa ei vaihdeta ilman rakennuttajan kirjallista suostumusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (22.12.2006/1233) velvollisuudet. Tarjoajan on osoitettava kelpoisuutensa liittämällä tarjoukseensa alla mainitut liiteasiakirjat suomenkielisinä. Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan:

– selvitys, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

– kaupparekisteriote tai vastaavat tiedot,

– todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta,

– selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta,

– selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

– todistus verojen maksamisesta,

– selvitys yrityksen vastuuvakuutuksesta.

Edellä mainitut selvitykset ja todistukset voidaan korvata Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla tai RALA-perustietoraportilla.

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

28.2.2018 14.00

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus/allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan pyydettäessä sähköpostitse. Pyynnöt aineistoista tulee lähettää osoitteeseen jari.lehikoinen@protiimi.com.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………..

HANKE ORIGINAAL koos kontaktinfo ja lisatud failidega:

 

Sisu on kaitstud. Sisu kuvamiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost