Eesti
  • Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
13 400 000€

5812.Ehit.-remonditööd spordihallis

Hanke info
asukoht Kagu Soome
kehtiv kuni 01.03.18
lisatud 28.01.18
Lisainfo
  • hoone
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitustööd. (45000000-7) = peatöövõtt

Torutööd. (45.330.000-9)
Ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldamine. (45.331.200-8)
Elektripaigaldustööd. (45.310.000-3)
Toru-, vent-, sprinkleri-, elektritööd alltöövõtuna kõik maksumusega üle 150000.-

spordihalli renoveerimine ja laiendamine

Projekti ulatus:
– põrandapind, vana osa 8.085 ke-m2,
– laiendused 223 ke-m2.
Ehitustöövõtja on projekti peamine töövõtja (peatöövõtja).
Torude, ventilatsiooni, hoonete automatiseerimise, elektri- ja tulekustutussüsteemide suhtes kohaldatakse alltöövõtulepinguid.

Töö teostada: 4.6.2018 – 22.11.2019

Maksumus: üle 150000.- (Kokku ilma käibemaksuta: 13400000 EUR)
(maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid. (ligipääs parooliga)

vastavalt hankedokumentidel

**************************
Hankintailmoitus:
…………………

Lappeenrannan urheilutalon perusparannus ja laajennus, RAKENNUSURAKKA

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-001801

Tarjoukset 01.03.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

……………………………….

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

sähköisesti osoitteessa: (URL)…………………….

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:

Lappeenrannan urheilutalon perusparannus ja laajennus, RAKENNUSURAKKA

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:

Rakennustyöt. (45000000-7)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hanke käsittää Lappeenrannan urheilutalon perusparannuksen ja laajennuksen rakennustyöt osoitteessa Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta.

Hankkeen laajuus:

– kerrostasoala, vanha tilanne 8.085 ke-m2,

– laajennukset 223 ke-m2.

Rakennusurakoitsija on hankkeen pääurakoitsija (päätoteuttaja).

Putki-, ilmanvaihto-rakennusautomaatio-, sähkö- ja sammutusjärjestelmäurakat ovat alistettuja sivu-urakoita.

Hankkeessa on rakennuttajan erillishankintoja.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 13400000 EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Rakennustyöt. (45000000-7)

II.2.3) Suorituspaikka

Lappeenranta (K405)

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hanke käsittää Lappeenrannan urheilutalon perusparannuksen ja laajennuksen rakennustyöt osoitteessa Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta.

Hankkeen laajuus:

– kerrostasoala, vanha tilanne 8.085 ke-m2,

– laajennukset 223 ke-m2.

Rakennusurakoitsija on hankkeen pääurakoitsija (päätoteuttaja).

Putki-, ilmanvaihto-rakennusautomaatio-, sähkö- ja sammutusjärjestelmäurakat ovat alistettuja sivu-urakoita.

Hankkeessa on rakennuttajan erillishankintoja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo

13400000 EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

tai Alkamispäivä / päättymispäivä:4.6.2018 – 22.11.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet:

Tarjouksessa tulee olla selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.

Tarjoajan rikosrekisteriote:

Pyydettäessä toimitettava selvitys siitä, että tarjoajaa ei ole tuomittu hankintalain 1397/2016 § 80 mukaisista rikoksista.

Laadunvarmistus:

yrityksen laadunvarmistus ja työturvallisuus on oltava dokumentoidusti kunnossa.

Taloudellinen ja tekninen suorituskyky:

Urakoitsijalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky urakan suorittamiseksi.

Urakoitsijalla tulee olla referenssejä vastaavista urakoista, referenssit pisteytetään urakka-asiakirkoissa esitetyllä tavalla.

Urakoitsijalla tulee olla riittävä pätevyys ao. toimialalla toimimiseen.

Avainhenkilöiden pätevyys ja referenssit:

Urakoitsijan tulee nimetä tarjouksessa kohteesta vastaava työnjohtaja.

Nimetyllä työnjohtajalla tulee olla referenssejä vastaavista hankkeista ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Avainhenkilön referenssit pisteytetään urakka-asiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Kaikilla hankkeen avainhenkilöillä tulee olla näyttöä siitä, että tuntevat Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja sivu-urakoiden alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä tehtävien hoitaminen edellyttää. Kaikilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tarkemmat määrittelyt tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

1.3.2018 13:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

tai Kesto (kuukausina): 2 kuukautta

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä:1.3.2018 14:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset tulee jättää sähköpostilla viimeistään 10 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä osoitteeseen lappeen.rakennuttaja@lappeenranta.fi.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja mahdolliset tarjousaikana annettavat lisäselvitykset toimitetaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville ainoastaan sähköisessä muodossa projektipankin kautta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

…………………..

HANKE ORIGINAAL koos kontaktinfo ja lisatud failidega:

 

Sisu on kaitstud. Sisu kuvamiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost