• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

5802.Korterite remont …

Hanke info
asukoht Turku
kehtiv kuni 20.02.18
lisatud 23.01.18
Lisainfo
  • korterelamu
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid

Ehitushange

6-korruseline kortermaja, 30 korterit

Ka toru-, vent-, elektritööd

Pakkumisi saab esitada igale tööle eraldi

Töö teostada: 6.3.2018 – 30.6.2019

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)

vastavalt hankedokumentidel

**************************
Kansallinen hankintailmoitus:
……………..

Nuhjalantie 5B sisäpuolinen saneeraus

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-001023

Tarjoukset 20.2.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

………………………

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

…………….

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

…………………. Oy Nuhjalantie 5B sisäpuolinen saneeraus

Hankinnan kuvaus

…………………Oy:n omistaman vuokrakerrostalon sisäpuolen saneerauksen pääurakoitsijan ja päätoteuttajan tehtävät.

Työ suoritetaan kokonaishintaurakalla, joka sisältää 6-kerroksisen ja 30 asunto käsittävän kerrostalon sisäpuolisen saneerauksen kaikki rakennus- ja purkutyöt urakka-asiakirjojen mukaisesti, sekä talotekniikan (vesi, viemäri, sähkö, tele) saneerauksen kaikkine liittyvine töineen.

Kerrostalo on koko urakan ajan pois asuinkäytöstä ja on kokonaisuudessaan työmaa-aluetta, lukuun ottamatta osin yhteisessä käytössä olevia piha-alueita.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Naantali (K529)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

6.3.2018 – 30.6.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla kokemusta rivi- tai kerrostalokohteiden tai muun vastaavan laajuisen korjaustyöurakan pääurakoitsijana ja päätoteuttajana toimimisesta.

Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sekä valmiudet urakan asianmukaiseen, ammattimaiseen ja huolelliseen toteuttamiseen, ja että tarjoaja on suoriutunut aikaisemmin tekemiensä vastaavankaltaisten rakennusurakoiden toteuttamisesta tilaajan urakalle asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Tarjoajan liikevaihdon on oltava ollut viimeksi päättyneen tilikauden aikana vähintään kaksi kertaa tarjottava kokonaisurakkasumma. Lisäksi liikevaihdon keskiarvon on oltava viimeistä edelliseltä ja sitä edelliseltä tilikaudelta vähintään kaksi kertaa tarjottava kokonaisurakkasumma.

Tehtävään nimetyillä vastuuhenkilöillä tulee olla kokemusta vastaavaksi katsottavien kohteiden korjausrakentamisurakoista.

Urakan työmaakielenä on Suomen kieli, tarjoajan ja tarjoajan työmaalla työskentelevän henkilöstön on pystyttävä toimimaan projektissa käyttäen Suomen kieltä.

Tarjousten kelpoisuus arvioidaan tarjousasiakirjojen perusteella. Tilaaja pidättää oikeuden arvioida ja päättää tarjoajan esittämien referenssikohteiden kelpoisuudesta.

Tarjoajana on liitettävä tarjoukseensa asiakirjat, joista ilmenee tilaajan asettamien vaatimusten täyttyminen. Tarjoukset, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia, hylätään ennen tarjousten vertailua.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet ja olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti.

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen mukana referenssiluettelo, josta ilmenee edelliset vastaavaksi katsottavat työkohteet sekä työhön nimettävien vastuuhenkilöiden referenssit.

Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuu- ja hankintalain sekä hankintailmoituksen mukaiset asiakirja

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (säädösnumero 1397/2016). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakan hankinta.

Kansallisen hankintarajan ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut, tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

20.2.2018 16.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

……………

Muutoksenhakutiedot

………………

Kontaktinfo ja lisatud failid:

 

Sisu on kaitstud. Sisu kuvamiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost