• Hiie 19 Pärnu 80027
 • +372 58238188
150 000€

5794.Ehitus-remonttööd kirikus 2018-2019

Hanke info
asukoht Ida Soome
kehtiv kuni 28.02.18
lisatud 19.01.18
Lisainfo
 • hoone
 • peatöövõtt
 • alltöövõtt
 • materjalid nõutud
 • materjalid tellija poolt
 • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitustööd. (45000000-7)
Torutööd. (45.330.000-9)
Torude ja äravoolutööd. (45.332.000-3)
Ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldamine. (45.331.200-8)
Elektripaigaldustööd. (45.310.000-3)

Ka ümberehitustööd

Töö teostada: 13.8.2018 – 30.6.2019

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid – väga palju infofaile, jooniseid …(ligipääs parooliga)

vastavalt hankedokumentidel

**************************
Kansallinen hankintailmoitus:
Kuusamon seurakunta : Käylän kirkko, korjaus- ja muutostyöt 2018-2019

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000498

Tarjoukset 28.2.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

…………………….

Hankintayksikön luonne

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Käylän kirkko, korjaus- ja muutostyöt 2018-2019

Hankinnan kuvaus

Rakennuskohde käsittää Käylän rajaseutukirkon sekä majoitusrakennuksen korjaus- ja muutostyöt oheisten urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.

Hanke toteutetaan jaettuina urakoina seuraavasti:

 1. Rakennusurakka
 2. LVI-urakka
 3. Sähköurakka

Rakennuttaja ei vastaa urakkalaskenta-asiakirjojen kopioinnista.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

 

Päänimikkeistö
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Putkityöt. (45330000-9)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Putki- ja viemäröintityöt. (45332000-3)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Kuusamo (K305)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

13.8.2018 – 30.6.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

 1. Osallistujan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain 1233/2006 mukaiset velvoitteet.
 2. Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankkeen saattamiseksi valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.
 3. Tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 105, 80-81§:n mukaisin perustein.
 4. Pääurakoitsijan urakkaan nimettävällä vastuullisella työnjohtajalla tulee olla kohteen laajuus ja vaativuus huomioiden riittävä ammatillinen pätevyys ja koulutus (vähintään rakennusalan teknikko amk / teknillinen koulu sekä sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito). Edellä mainituista pätevyys ja koulutustiedoista tulee toimittaa selvitys.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

 1. Osallistumishakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

– Kaupparekisteriote ja selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin,

– Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta,

– Verovelkatodistus,

– Vastuuvakuutustodistus,

– Eläkevakuutustodistus,

– Todistukset työterveyshuollon ja sekä tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Todistukset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia.

Luotettavana selvityksenä hyväksytään Suomen Tilaajavastuu Oy:n rekisteriote.

 1. Osallistujan vuosittainen liikevaihdon keskiarvon viimeiseltä kahdelta vuodelta tulee olla vähintään:

Rakennusurakka 800 000,00 eur/vuosi

LVI-urakka 400 000,00 eur/ vuosi

Sähköurakka 400 000,00 eur/ vuosi

Osallistujan tulee toimittaa vahvistetut tilinpäätös- ja liikevaihtotiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

 1. Arvioidaksemme tarjoajan taloudellista ja teknistä suorituskykyä tarjoajalta pyydetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmenneiden selvitysten lisäksi seuraavat selvitykset kirjallisina:

– rakennuttaja edellyttää tarjoajalta vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luotto-luokitusta,

– luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli piirustuksissa, työselityksissä ja muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niin niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Rakennuttaja tulee toimittamaan epäselvyyksistä johtuvat lisäselvitykset kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjoukset käsitellään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjoaja, jolla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Tarjouksen laatimiskielen, työmaalla käytettävän kielen ja tilaajan kanssa käytettävän kielen tulee olla Suomi.

Määräajan jälkeen saapuvia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

28.2.2018 15.00

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa , kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat ovat sähköiset. Tarjouskilpailuun ilmottaudutaan ja tarjouspyyntöaineiston saatavuutta pyydetään jari.oikarainen@insoikarainen.fi

Laskenta-aikaisiin tiedusteluihin vastaa ja mahdolliset puuttuvat asiakirjat toimittaa rakennuttajakonsultti Jari Oikarainen. Huomautukset epäselvyyksistä jätettävä sähköpostilla viimeistään 12.2.2018 osoitteeseen jari.oikarainen@insoikarainen.fi. Kohteessa pidetään esittely 6.2.2018 klo 12.00-15.00. Osoitteessa Sallantie 62, 93900 KUUSAMO.

Tilaajalla on oikeus olla valitsematta yhtään tarjousta, jos urakkahinnat ylittävät kohteeseen varatut määrärahat.

Tarjouspyyntöasiakirjat

…………..

Muutoksenhakutiedot

……………..

Kontaktinfo ja lisatud failid:

 

Sisu on kaitstud. Sisu kuvamiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost