Eesti
  • Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188
150 000€

5793.Pinnasetööd 2018-2020

Hanke info
asukoht Uusimaa
kehtiv kuni 16.02.18
lisatud 18.01.18
Lisainfo
  • linnaosa
  • peatöövõtt
  • alltöövõtt
  • materjalid nõutud
  • materjalid tellija poolt
  • on lisatud failid

Ehitushange
Ehitustööd. (45000000-7)
Tsiviilehitustööd ja muude ehitustööd peatöövõtt või allhange. (45.200.000-9)
Ehitiste lammutamine ja maapinna koristus. (45.110.000-1)
Maastikukujundustööd haljasaladel. (45.112.710-5)
Pinnase- ja asfalteerimistööd. (45.233.222-1)

Haiglad ja muud alad …

Töö teostada: 15.3.2018 – 14.3.2020

Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte:KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Ehitustööd : 150000.-)

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)

vastavalt hankedokumentidel

**************************
Kansallinen hankintailmoitus:
HUS Viher- ja maanrakenustyöt 2018-2020

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-001338

Tarjoukset 16.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

………………

PL 450

00029

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

……………….

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

HUS Viher- ja maanrakenustyöt 2018-2020

Hankinnan kuvaus

……………… ja sen toimintaa mahdollisesti jatkavan maakunnallisen itsehallinnon (mm. …………… Oy ja …………………) toiminta-alueella sijaitsevien sairaaloiden ja muiden toimipisteiden ulkoalueiden viher- ja maanrakennustyöt (ml. asfaltoinnit) tekeminen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)

 

Päänimikkeistö
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
Viheralueiden maisemarakennustyöt. (45112710-5)
Katukiveys- ja asfaltointityöt. (45233222-1)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Helsinki-Uusimaa (FI1B)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

15.3.2018 – 14.3.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

………………

Lisäyksenä alihankkijoiden osalta:

Tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämä edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen

tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman tilaajan etukäteen hyväksymää erityistä syytä. Aliurakoitsijoina

ei saa käyttää väliyhtiöitä.

Tilaajalla on oikeus keskeyttää työt kyseisen urakkasuorituksen osalta, mikäli urakkasuorituksia on

ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman tilaajan nimenomaista hyväksyntää tai työt aloittanutta

urakoitsijaa ei ole hyväksytetty ja kirjattu työmaalle edellä kuvatulla tavalla. Urakoitsijan tulee purkaa

ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta ja lisäkustannuksista tilaajalle.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

………………….

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde

Vertailuperusteet

Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

16.2.2018 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

31.5.2018 asti

Tarjouspyyntöasiakirjat

…………………….

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kontaktinfo ja lisatud failid:

 

Sisu on kaitstud. Sisu kuvamiseks sisestage parool. Parooli saate osta siit: Parooli ost