Eesti
  • Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58 238188

Firmaportaal.com kasutuslepingu tingimused

Registreerudes portaali www.firmaportaal.com kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud antud kasutuslepinguga ja nõustud järgnevate tingimustega:

1. Deals OÜ poolt Firmaportaal.com keskkonnas osutatava teenuse sisuks on registreerunud kasutajale Soomes asuva hankepakkumise avaldamise loomise võimalus.

2. Deals OÜ osutab Firmaportaal.com keskkonnas vaid info pakkumise teenust.

3. Deals OÜ ei ole lepingu pooleks õigussuhtes, mis tekib hanke lisaja ja hanke võitja vahel.

4. Firmaportaal.com keskkonnas võib avaldada üksnes selliseid kuulutusi ja informatsiooni, mis pole seaduse või kasutuslepinguga keelatud.

5. Kasutaja kohustub esitama Firmaportaal.com kasutajaks registreerumisel tõesed isikuandmeid ja reaalse hanke.

6. Firmaportaal.com kustutab kasutaja kasutajakonto kui kasutaja eksib kasutuslepingu vastu.

7. Kasutustingimused jõustuvad Firmaportaal.com keskkonda kasutajakonto loomisest alates ja kehtivad tähtajatult.

8. Firmaportaal.com-il on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

9. Firmaportaal.com kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Firmaportaal.com lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Pärnu Maakohus.

10. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.firmaportaal.com –is.