Info töötasudest Soomes ja TES hinnad

EHITAJATELE

Lehekülg sisaldab:

  • Tunnipalk tasemete järgi
  • Ületunnitöö ja pühapäevatöö
  • Puhkuserahad (18,5% palgast)
  • Päevarahad
  • Tööreisid
  • Majutushüvitised
  • Igapäevane sõiduhüvitis
  • Õhtu- ja öö lisatasud
  • TES hinnad ((ehitustööde hinnad ehitusalade lõikes töötajale)

*

*

Info nägemiseks vaja osta parool, vt. siit

Sisesta parool  siia