• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188

6589.Repair a small house

150 000€

6589.Repair a small house

Car Details
location Helsinki
valid until 08.03.19
added 09.02.19

Google Translate: перевод с эстонский на русский

Краткое описание предложения

Строител ьный контракт

  1. Ремонт маленького дома

Строительные работы. (45.000.000-7)

около 360 м2, старый дом на 2 этаже

внутренняя работа

Период проведения работы: дата начала 15 апреля 2019

Стоимость: превышает 150000.-  (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Добавлены уточняющие файлы –  очень подробная информация, рисунки ..  (доступ с паролем)

согласно документам поставки:

…………………..

Выписка из оригинала  поставки (для доступа к оригиналу купи пароль ! )

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

 

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin seurakuntayhtymä : Malmin kirkkoherranviraston sisäpuoliset korjaukset

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002940

Tarjoukset 8.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

…………………….

 

Hankinnan kuvaus

Helsingin seurakuntayhtymä (myöhemmin hankintayksikkö / tilaaja) pyytää kokonaisurakkatarjousta Malmin kirkkoherranviraston sisäpuolisista korjauksista. Kohteessa tehdään sisäpuolinen peruskorjaus. Rakennus on noin 360 m2 suuruinen kirkkoherranvirasto osoitteessa Kunnantie 1, 00700 Helsinki. Rakennus peruskorjataan nykyiseen käyttöön sisäilmaongelmien takia. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas vaikka ei olekaan kaavassa suojeltu. Urakkamuotona on kokonaisurakka ja siihen sisältyvät urakka-asiakirjoissa määritellyt työt käsittäen mm. ala-, väli- ja yläpohjien korjausta ja uusimista asiakirjoissa kuvatussa laajuudessa sekä talotekniikan uusimisen alkuperäisilmeeseen sopeuttaen. Työ tehdään sopimusasiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi. Kokonaisurakkaan sisältyvät kaikki rakennustyöt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet ja päätoteuttajan velvoitteet. Urakoitsija vastaa työmaan työturvallisuudesta voimassaolevien lakien ja asetusten sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätösten mukaisesti. Tarjoajan on käytävä paikan päällä tutustumassa kohteeseen, ks. urakkaohjelma. Tilaaja sulkee sellaisen tarjoajan, joka ei ole tutustunut kohteeseen, pois tarjouskilpailusta. Rakennustyöt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja on antanut työlle aloitusluvan. Arvioitu aloitusaika on 15. huhtikuuta 2019. Urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava tarvitsemansa tehollinen rakennusaika. Urakan tulee olla valmis lokakuun 2019 loppuun mennessä.

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.