• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188

6489.Electricity work hourly 2019-2022

150 000€

6489.Electricity work hourly 2019-2022

Car Details
location Oulu
valid until 27.02.19
added 11.01.19

Google Translate: перевод с эстонский на русский

Краткое описание предложения

Строительный контракт

  1. Электричество, почасовая работа 2019-2022

Строительные работы. (45.000.000-7)

Электромонтажные работы. (45.310.000-3)

Город Раахе

Время, необходимое для выполнения работы по требованию, может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней в неделю.

2018 год был около 1500 часов в год

Период проведения работы: 1.4.2019 – 31.3.2022

Стоимость: превышает 150000.-  (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Добавлены уточняющие файлы –  очень подробная информация, рисунки ..  (доступ с паролем)

согласно документам поставки:

*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
Raahen kaupunki : Tuntiveloitusperusteiset sähkötekniset työt

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000732

Tarjoukset 27.2.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

……………….

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

………………………

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Yhteishankintayksikkö

Ei

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Tuntiveloitusperusteiset sähkötekniset työt

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

215159

Hankinnan kuvaus

…………………….. pyytää tekniselle palvelukeskukselle (töiden tilaaja) tarjouksia tuntiveloituksella tehtävistä kiinteistöjen sähköteknisistä töistä sopimuskaudelle 1.4.2019 – 31.3.2022 (+optio 1 vuotta). Hankinta on jaettu kahteen vyöhykkeeseen: Vyöhyke 1: Raahen alue Vyöhyke 2: Vihannin alue Osatarjoukset hyväksytään. Raahen kaupungin tuntiveloitusperusteisten sähkötöiden hankintamäärä oli vuonna 2018 n. 1500 tuntia / vuosi. Määrä on suuntaa antava eikä siten Raahen kaupunkia sitova. Tilattavien töiden suoritusajat voivat vaihdella muutamasta tunnista useampaan päivään. Työt tilataan tilaajan aikataulun mukaisesti kirjallisella tilauksella. Töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti tilauksen yhteydessä. Työt on aloitettava ja saatettava loppuun kohdekohtaisesti suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Työtilaukset tehdään puitejärjestelyn mukaisessa toimitusjärjestyksessä. Työtilaus siirtyy järjestyksessä seuraavalle toimittajalle, mikäli tilausjärjestyksen mukaisella toimijalla ei ole kapasiteettia toteuttaa tilausta edellytetyllä aikataululla. Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin 7.00 – 16.00. Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- eikä kahvitauko. Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus hankkii tarvitsemiaan sähköteknisiä töitä puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palvelun toimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista. Raahen kaupungin konserniyhtiöt ja säätiöt sekä Raahen koulutuskuntayhtymä ovat myös oikeutettuja hankkimaan sähköteknisiä töitä tämän puitejärjestelyn mukaisesti. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 11.2.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää ……………….fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten jättöaika päätyy 27.2.2019 klo 12.00.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.4.2019 – 31.3.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely

Kyllä

Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa

Ei

Osatarjoukset hyväksytään

Kyllä

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www…………………fi) ja ……………….fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https:……………….

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde

Vertailuperusteet

Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

27.2.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

……………………………..

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.