• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188

6487.Renovation in hospital

150 000€

6487.Renovation in hospital

Car Details
location Helsinki
valid until 21.01.19
added 11.01.19

 Google Translate: перевод с эстонский на русский

Краткое описание предложения

Строительный контракт

  1. Ремонт в больнице

Строительные работы. (45.000.000-7)

Отопление, вентиляция и кондиционирование. (42512300-1)

Труба и канализация. (45332000-3)

Электромонтаж и другие электромонтажные работы. (45310000-3)

Строительные работы = генеральные подрядчики, субподрядные работы на других строительных площадках

В вестибюле (2-й этаж) есть кафе, которое меняет пространство и нуждается в новых технологиях в здании.

Общая площадь застройки 342 кв.м.

Период проведения работы: 1.2.2019 – 30.8.2019

Стоимость: превышает 150000.-  (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Добавлены уточняющие файлы –  очень подробная информация, рисунки ..  (доступ с паролем)

согласно документам поставки:

*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

 

Kansallinen hankintailmoitus:
………………….Oy :

HUS Naistenklinikka, aulan muutokset

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000252

Osallistumishakemukset 21.1.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

……………………..

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………………………….

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

HUS Naistenklinikka, aulan muutokset

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

230803

Hankinnan kuvaus

HUS Naistenklinikan B-osan 2. kerroksen aulan muutostyöt -hanke käsittää Naistenklinikan aulan muutostyöt. Hankkeessa rakennetaan kahvio aulan yhteyteen ja muutetaan tilajakoa sekä uusitaan talotekniikkaa.

Muutosalueen bruttoala 342 brm2

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädänänön tarkoittamana päätoteuttajana. Sivu-urakat alistetaan pääurakoitsijalle. Sivu-urakat ovat ilmanvaihtourakka, putkiurakka, ja sähköurakka.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: muutos (IA11-9)

 

Päänimikkeistö
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot. (42512300-1)
Putki- ja viemäröintityöt. (45332000-3)
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Helsinki (K091)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.2.2019 – 30.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

HUOM! Soveltuvuuteen viittaava otsikko kumotaan seuraavalla otsikolla: Tarjouskilpailuun osallistumisen edellyttämät ehdottomat vaatimukset ovat (kohdat 1-3 kelpoisuusvaatimuksia):

  1. Yhteiskunnalliset (työnantajan- sekä tilaajavastuulain mukaiset) velvoitteet suoritettuina
  2. Taloudelliset edellytykset suoriutua urakasta seuraavasti:

– Pääurakka: Yrityksen liikevaihto vähintään 200 000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

– Putkiurakoitsija: Yrityksen liikevaihto vähintään 100.000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

– Ilmanvaihtourakoitsija: Yrityksen liikevaihto vähintään 100.000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

– Sähköurakoitsija: Yrityksen liikevaihto vähintään 100.000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

– Suomen asiakastieto Oy:n riskiluokka RL3 tai parempi tai muu vastaava sijoittautumismaasta saatava selvitys siitä, että ehdokas täyttää edellä mainittu vaatimus. Hankintayksiköllä on käytössään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteri.

  1. Osaaminen ja kokemus Suomessa:

– Urakoitsijalla tulee olla osaamista ja kokemusta Suomen rakentamiseen liittyvistä laeista, asetuksista ja määräyksistä.

HUOM! Seuraava vaatimus on soveltuvuutta koskeva vaatimus:

  1. Tekniset edellytykset suoriutua urakasta seuraavasti:

– Kokemusta vastaavan kaltaisten hankkeiden toteuttamisesta ensisijaisesti toiminnassa olevassa sairaalaympäristössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

HUOM! Soveltuvuuteen viittaava otsikko kumotaan seuraavalla otsikolla: Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella edellä mainittujen ehdottomien vaatimusten ja soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan.

Kaupparekisteriote, todistukset verojen ja työnantajavelvoitteiden suorittamisesta, selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta, todistus lakisääteisistä tapaturmavakuutuksesta, ennakkoperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekisteritodistukset. Vaihtoehtoisesti Tilaajavastuuraportti, joka sisältää kaikki edellä mainitut tiedot.

Tilinpäätökset kahdelta viimeiseltä tilikaudelta (tilikauden pituus 12 kk).

Referensseiksi kelpaavat viimeisen 5 vuoden aikana valmistuneet hankkeet. Määräaika lasketaan ilmoittautumishetkestä.

Kaikki edellä mainitut todistukset ja selvitykset on toimitettava suomenkielisinä.

Ehdokkaiden teknisen suorituskyvyn määrittämisessä käytetään toimitettuja referenssitietoja. Tiedoista on ilmettävä selkeästi hankkeen nimi, tilaaja, laajuus ja suoritusajankohta sekä luonne (peruskorjaus, uudisrakennus, pääurakka, sivu-urakka, jne.).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan enintään viisi kappaletta.

Mikäli edellä esitetyt kelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttävien ehdokkaiden määrä ylittää yllä mainitun määrän (5), ehdokkaiden valinta suoritetaan objektiivisin kriteerein käyttäen perusteena edellä mainittua teknistä suorituskykyä (kohta 4) koskevia seikkoja.

ILMOITTAUTUMINEN AINOASTAAN SÄHKÖISESTI.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä

Kyllä

Kuinka monta

5

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

21.1.2019 16.00

Lisätietoja

Osallistumisilmoittautumiset sähköisesti osoitteeseen:

………………………

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………………

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.