• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188

6484.Kindergarten Construction (Wood)

12 200 000€

6484.Kindergarten Construction (Wood)

Car Details
location Helsinki
valid until 11.02.19
added 10.01.19

Google Translate: перевод с эстонский на русский

Краткое описание предложения

Строительный контракт

6484.Детский сад – строительство (дерево)

Строительные работы. (45.000.000-7)

Строительство зданий. (45210000-2)

Выбрано до 4 участников.

Участники 2-4 получают гонорар (25 000 евро, НДС 0% с каждого участника)

Период проведения работы: 50 месяцев

Стоимость: превышает 150000.- (12200000.-)

(основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Добавлены уточняющие файлы –  очень подробная информация, рисунки ..  (доступ с паролем)

согласно документам поставки:

*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Hankintailmoitus: 

………………………………………..

: SR-kilpailu: Kaarelan raitti puurakenteinen päiväkoti ja perusopetuksen luokat 1 ja 2

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000604

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: ………………..

Osallistumishakemukset 11.02.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

………………………….

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta

Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)

I.1) Nimi ja osoitteet

……………………………..

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:

SR-kilpailu: Kaarelan raitti puurakenteinen päiväkoti ja perusopetuksen luokat 1 ja 2

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:

Rakennustyöt. (45000000-7)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintailmoitus koskien Kaarelaan toteutettavan uudisrakennuksen ja pihan kiinteähintaisesta SR-kilpailusta. Rakennuksen tulee olla puurakenteinen. Arvioitu koko: 3300 brm2. Rakennukseen sijoittuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tiloja 1-6 vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on 210 tilapaikkaa ja henkilökuntaa noin 50. Lisäksi tiloissa järjestetään perusopetusta (luokat 1 ja 2). Koulun oppilasmäärä on 120. Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin Päiväkodin käsikirjaa 2018. Tilojen tulee mahdollistaa nykyisen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta. Päiväkodille ja koululle rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Hankintamuoto on kilpailullinen neuvottelumenettely, joka on tarkoitettu urakoitsijoiden kokoamalle suunnittelu- ja urakointitahojen kokonaisuudelle.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 12200000.00 EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Talonrakentaminen. (45210000-2)

II.2.3) Suorituspaikka

Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka: Kaarelan raitti 1, 00430 Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta jakautuu osallistumisvaiheeseen (VAIHE 1) ja tarjouspyyntövaiheeseen (VAIHE 2). VAIHE 1. Urakoitsija jättää osallistumishakemuksen suunnitteluryhmänsä kanssa. Osallistumisvaiheessa tulee nimetä vastuuhenkilöt ja referenssit urakoitsijan sekä pääsuunnittelijan, vastuullisen rakennussuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja palokonsultin osalta. VAIHEESEEN 2 (tarjouspyyntövaihe) valitaan enintään neljä tarjoajaa (osallistumispyynnön kohta II.2.9). Tarjousvaiheessa tarjoaja laatii tarjouspyynnön mukaiset viitesuunnitelmat sekä tarjoushinnan kilpailuehdotukselleen. Kilpailuehdotukset pisteytetään ja voittajaksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras ehdotus. Laadun painoarvo on 57,5%, takuun painoarvo on 2,5% ja hinnan painoarvo on 40%. Voittaneen ehdotuksen laatinut tekijäryhmä valitaan toteuttajiksi. Sijoille 2-4 sijoittuvat saavat palkkion (25000 € alv. 0% per tarjoaja). Tarkempi kuvaus kilpailun kulusta ja valintakriteereistä ovat hankintailmoituksen liitteenä olevassa alustavassa kilpailuohjelmassa. Arviointiryhmä suorittaa VAIHEEN 2 jälkeen suunnitelmien arvioinnin ja valitsee kilpailun voittajaksi esitettävän ehdotuksen sekä tekee esityksen urakoitsijan valitsemiseksi. Kilpailu pyritään ratkaisemaan kesäkuussa 2019. Voittaneen tarjoajan kanssa allekirjoitetaan esisopimus, jonka perusteella urakoitsija voi käynnistää suunnittelun. KVR-urakkasopimus allekirjoitetaan, kun vaaditut ehdot ovat täyttyneet. Tavoitteena on, että kohde on vastaanotettavissa 8/2021. Valittu KVR-urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen tarjouspyynnön mukaisesti. Kilpailun arviointiryhmä antaa kilpailun voittaneelle ehdotukselle jatkosuunnitteluohjeet, joiden tulee täyttyä. Suunnittelijoiden tulee olla samoja kuin kilpailuvaiheessa ja työryhmä on hyväksytettävä tilaajalla. Alustava aikataulu: Osallistumishakemukset 11.2.2019 mennessä Tarjouspyyntö 1.3.2019 Tarjous 31.5. 2019 Hankkeen valmistuminen 1.8.2021 mennessä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Peruste Painotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu 57,5%
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Takuu 2,5%
Hinta 40 %

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto kuukausina tai päivinä: 50 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 4

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaaja valitsee osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta 4 tarjoajaa, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäneitä tarjoajaehdokkaita on enemmän kuin 4, tilaaja tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat pisteytettävien referenssien perusteella. Tasapisteissä ratkaisee arpa. Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa: – korkeintaan 4 referenssiä kohtaan A (urakoitsijan referenssit) – korkeintaan 2 referenssiä kohtaan B (pääsuunnittelijan referenssit) – korkeintaan 3 referenssiä kohtaan C (vastaavan rakennussuunnittelijan referenssit) – korkeintaan 4 referenssiä kohtaan D (vastaavan rakennesuunnittelijan referenssit) ja – korkeintaan 4 referenssiä kohtaan E (paloteknisen suunnittelijan referenssit) A (urakoitsijan referenssit): Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan 4 kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: – kysymyksessä on puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1500 brm2 – tilaaja on vastaanottanut kohteen 1.1.2012 jälkeen – referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12) Referenssit pisteytetään seuraavasti: 3 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 4 kpl 2 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 3 kpl 1 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 2 kpl B (pääsuunnittelijan referenssit): Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan 2 kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: – referenssi on laajuudeltaan vähintään 1500 brm2 – referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen – referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12) Referenssit pisteytetään seuraavasti: 3 PISTETTÄ = referenssejä 2 kpl, joista molemmat puurakenteisia 2 PISTETTÄ = referenssejä 2 kpl, joista toinen puurakenteinen 1 PISTETTÄ = referenssejä 2 kpl C (vastaavan rakennussuunnittelijan referenssit): Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan 2 kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: – referenssi on laajuudeltaan vähintään 1500 brm2 – referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen – referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12) Referenssit pisteytetään seuraavasti: 3 PISTETTÄ = referenssejä 2 kpl, joista molemmat puurakenteisia 2 PISTETTÄ = referenssejä 2 kpl, joista toinen puurakenteinen 1 PISTETTÄ = referenssejä 2 kpl D (vastaavan rakennesuunnittelijan referenssit): Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan 4 kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: – kysymyksessä on puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2000 brm2 – referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen – referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12) Referenssit pisteytetään seuraavasti: 3 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 4 kpl 2 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 3 kpl 1 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 2 kpl E (paloteknisen suunnittelijan referenssit): Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan 4 kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: – kysymyksessä on puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2000 brm2 – tilaaja on vastaanottanut kohteen 1.1.2012 jälkeen – referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12) Referenssit pisteytetään seuraavasti: 3 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 4 kpl 2 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 3 kpl 1 PISTETTÄ = puurakentamisen referenssejä 2 kpl Maksimipisteet 15 pistettä

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoajaehdokas vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoajaehdokas on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoajaehdokas vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen tarjousvaiheen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoajaehdokas on ryhmittymä, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa osallistumishakemuksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta. Aiesopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa ja että osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta tilaajaa kohtaan. Jos tarjoajaehdokas käyttää alihankkijaa tarjousvaiheessa täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi alihankkijan kanssa tehty sopimus. Alihankkijan kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattava että tarjoaja vastaa alihankkijasta kuin omastaan.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 12 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjojaehdokas on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. 2. Tarjoajaehdokkaan luottoluokituksen tulee olla vähintään Suomen ………………….Oy:n rating A+ tai selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tilaaja tarkistaa tarjoajaehdokkaan luottoluokituksen Suomen ……………………… Oy:n luottoluokitustiedoista. Mikäli tarjoajaehdokkaan luottoluokitustietoja ei löydy Suomen Asiakastieto…………………..en hankintapäätöksen tekoa toimittamalla tilaajalle viiden viimeisen tilikauden tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriöt. 3. Tarjoajaehdokkaan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Tilaaja tarkistaa tarjoajiksi valittavien liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot ………………… Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjoajaksi valittava on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli tarjoajaksi valittava ei ole liittynyt ……………….. Oy:n Luotettava Kumppanipalveluun tai tarjoajaksi valittavan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen tarjoajavalintapäätöstä tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin (www.ytj.fi) -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. – todistus toiminnanvastuuvakuutuksesta -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos tarjoajaksi valittava ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää tilaaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen tarjoajaksi valittavan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla sekä niistä virallinen suomenkielinen käännös. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta. Jos sijoittautumisvaltiossa ei anneta edellä mainittuja asiakirjoja, tulee tarjoajaksi valittavan toimittaa edustajansa sijoittautumisvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle antama valaehtoinen todistus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. RALA-pätevyys, työlajit 17.1b tai vaihtoehtoisesti 17.1a ja 23.1 tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista. 2. Tarjoajaehdokkaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon tai -mestarin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään 4 vuotta vastaavan työnjohtajan työkokemusta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaehdokkaaseen eikä hänellä saa olla samaan aikaan muita tehtäviä hoidettavanaan. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 3. Tarjoajaehdokkaalla on oltava vähintään yksi puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1500 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12). 4. Tarjoajaehdokkaalla on oltava vähintään yksi opetusrakennuksen referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1000 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. 5. Tarjoajaehdokkaalla on nimettävä pääsuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä pääsuunnittelijalla on oltava vähintään yksi opetusrakennuksen pääsuunnittelun referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1500 brm2, joka on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen. 6. Tarjoajaehdokkaan on nimettävä rakennussuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennussuunnittelijalla on oltava vähintään yksi opetusrakennuksen rakennussuunnittelun referenssi, laajuudeltaan vähintään 1500 brm2, opetusrakennusten rakennussuunnittelusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), joka on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen. 7. Tarjoajaehdokkaan on nimettävä rakennesuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennesuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennesuunnittelijalla on oltava vähintään yksi puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2000 brm2, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12). 8. Tarjoajaehdokkaan on nimettävä palotekninen suunnittelija. Nimetyllä suunnittelijalla on oltava vähintään yksi puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2000 brm2, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12). 9. Kaikkien nimettyjen suunnittelijoiden on täytettävä suomen kielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotason C2 vaatimukset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana

Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

11.2.2019 13:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa alustavassa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos tällä toteutusmuodolla ei saavuteta ratkaisua, joka täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

……………………………..

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.