• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188

6481.Ceiling works for the swimming pool

150 000€

6481.Ceiling works for the swimming pool

Car Details
location Helsinki
valid until 11.02.19
added 09.01.19

Google Translate: перевод с эстонский на русский

Краткое описание предложения

Строительный контракт

  1. Потолочные работы для бассейна

Строительные работы. (45.000.000-7)

Общая площадь контрактной площади составляет около 3997 м².

Период проведения работы: 13.5.2019 – 18.10.2019

Стоимость: превышает 150000.-  (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Добавлены уточняющие файлы –  очень подробная информация, рисунки ..  (доступ с паролем)

согласно документам поставки:

*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:
……………………….Oy :

Töölön uimahallin peruskorjaus, alakattotyöt

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000486

Tarjoukset 11.2.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

…………………

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

………………………….

Hankintayksikön luonne

Muu: Helsingin kaupungin enemmistö omisteinen yhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Töölön uimahallin peruskorjaus, alakattotyöt

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

“Urakkatarjous, alakattotyöt”

Hankinnan kuvaus

Alakattotyöt tässä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä ja tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Rakennuskohde käsittää Töölön uimahallin peruskorjaus -hankkeen alakattotyöt oheisten urakkalaskenta-asiapaperien mukaisesti. Rakennus on toimisto – ja liikuntatiloja sisältävä rakennus oheistiloineen.

Kyseessä on mittava peruskorjaus hanke. Tämän urakan yhteydessä liikuntatilat liittyvine tiloineen perus-korjataan suunnitelmissa esitetyillä alueilla, LVISAJ- ja vedenkäsittelytekniikka uusitaan, tilajärjestelyjä muutetaan ja osan tiloista käyttötarkoitusta muutetaan. Töitä tehdään pääsääntöisesti rakennuksen sisätiloissa. Kiinteistön eri osakkailla on käytössään yhteisiä talotekniikkajärjestelmiä ja nämä järjestelmät on tarkoitus erottaa toisistaan suunnitelmissa esitetyn mukaisesti. Urakka-alueen laajuus on yhteensä noin 3997 m². Töitä tehdään vähäisessä määrin myös urakka-alueen ulkopuolisissa tiloissa suunnitelmiin merkityssä laajuudessa. Urakka-alueella ei ole toimintaa töiden aikana. Urakka-alueen ulkopuolella samassa kiinteistössä tehdään samanaikaisesti toimistotiloihin- ja autopaikoitustiloihin liittyvää peruskorjausta.

Urakkamuotona käytetään osaurakointia.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Helsinki (K091)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

13.5.2019 – 18.10.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakkaohjelman kohdan 17.2 mukaisesti “Tarjoajan soveltuvuus vaatimukset”

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Urakkaohjelman mukaisesti

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntö liitteineen löytyy Sokoprosta osoitteesta:

…………………….

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

11.2.2019 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

……………………….

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

………………………….

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.