• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188

6480.Drainage work for the hospital

150 000€

6480.Drainage work for the hospital

Car Details
location South Finland
valid until 24.01.19
added 09.01.19

Google Translate: перевод с эстонский на русский

Краткое описание предложения

Строительный контракт

6480.Дренаж для больницы

Строительные работы. (45.000.000-7)

Монтаж отопления, вентиляции и кондиционирования. (45331000-6)

Сантехника и канализация. (45332000-3)

Электромонтаж и другие электромонтажные работы. (45310000-3)

новый дренаж составляет около 750 мкм, в дополнение к новому носку, вентиляция шасси

Период проведения работы: 15 марта 2019 г. –

Стоимость: превышает 150000.-  (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Добавлены уточняющие файлы –  очень подробная информация, рисунки ..  (доступ с паролем)

согласно документам поставки:

*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:
………………….Oy :

Porvoon sairaala, salaojitus ja sokkelin korjaus

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000220

Osallistumishakemukset 24.1.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

………………..

 

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………………..

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Porvoon sairaala, salaojitus ja sokkelin korjaus

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

136800

Hankinnan kuvaus

Hanke sisältää HUS:n Porvoon sairaalan salaojituksen rakentamisen sekä sokkelien korjaamisen.

Sokkelien nykyiset betoniset ulkokuoret ja lämmöneristeet (pääosin korkkia) puretaan ja korvataan uudella rakenteella.

Lisäksi hankkeessa parannetaan alustatilojen tuuletusta.

Korjattavaa sokkelia ja uutta salaojitusta on noin 750 jm.

Hankkeen osoite on Sairaalatie 1, Porvoo.

Hankkeen toteutusmuoto on kokonaisurakka sisältäen kaikki tarvittavat maanrakennus-, rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: ulko- (IA04-8)

 

Päänimikkeistö
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Putki- ja viemäröintityöt. (45332000-3)
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Porvoo (K638)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

15.3.2019 –

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

HUOM! Soveltuvuuteen viittaava otsikko kumotaan seuraavalla otsikolla: Tarjouskilpailuun osallistumisen edellyttämät ehdottomat vaatimukset ovat (kohdat 1-3 kelpoisuusvaatimuksia):

  1. Yhteiskunnalliset (työnantajan- sekä tilaajavastuulain mukaiset) velvoitteet suoritettuina
  2. Taloudelliset edellytykset suoriutua urakasta seuraavasti:

– Yrityksen liikevaihto vähintään 1.000.000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

– Suomen asiakastieto Oy:n riskiluokka RL3 tai parempi tai muu vastaava sijoittautumismaasta saatava selvitys siitä, että ehdokas täyttää edellä mainittu vaatimus. Hankintayksiköllä on käytössään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteri.

  1. Osaaminen ja kokemus Suomessa:

– Urakoitsijalla tulee olla osaamista ja kokemusta Suomen rakentamiseen liittyvistä laeista, asetuksista ja määräyksistä.

HUOM! Seuraava vaatimus on soveltuvuutta koskeva vaatimus:

  1. Tekniset edellytykset suoriutua urakasta seuraavasti:

– Kokemusta vastaavan kaltaisten hankkeiden toteuttamisesta ensisijaisesti toiminnassa olevassa sairaalaympäristössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

HUOM! Soveltuvuuteen viittaava otsikko kumotaan seuraavalla otsikolla: Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella edellä mainittujen ehdottomien vaatimusten ja soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan.

Kaupparekisteriote, todistukset verojen ja työnantajavelvoitteiden suorittamisesta, selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta, todistus lakisääteisistä tapaturmavakuutuksesta, ennakkoperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekisteritodistukset. Vaihtoehtoisesti Tilaajavastuuraportti, joka sisältää kaikki edellä mainitut tiedot.

Tilinpäätökset kahdelta viimeiseltä tilikaudelta (tilikauden pituus 12 kk).

Referensseiksi kelpaavat viimeisen 5 vuoden aikana valmistuneet hankkeet. Määräaika lasketaan ilmoittautumishetkestä.

Kaikki edellä mainitut todistukset ja selvitykset on toimitettava suomenkielisinä.

Ehdokkaiden teknisen suorituskyvyn määrittämisessä käytetään toimitettuja referenssitietoja. Tiedoista on ilmettävä selkeästi hankkeen nimi, tilaaja, laajuus ja suoritusajankohta sekä luonne (peruskorjaus, uudisrakennus, pääurakka, sivu-urakka, jne.).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan enintään seitsemän kappaletta.

Mikäli edellä esitetyt kelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttävien ehdokkaiden määrä ylittää yllä mainitun määrän (7), ehdokkaiden valinta suoritetaan objektiivisin kriteerein käyttäen perusteena edellä mainittua teknistä suorituskykyä (kohta 4) koskevia seikkoja.

ILMOITTAUTUMINEN AINOASTAAN SÄHKÖISESTI.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä

Kyllä

Kuinka monta

7

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

24.1.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………………

 

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.