• Hiie 19 Pärnu 80027
  • +372 58238188

6479.Demolition of buildings

150 000€

6479.Demolition of buildings

Car Details
location Lahti
valid until 04.02.19
added 09.01.19

Google Translate: перевод с эстонский на русский

Краткое описание предложения

Строительный контракт

  1. Разруштельные раоты зданий

Строительные работы. (45.000.000-7)

Разруштельные раоты. (45.110.000-1)

общая площадь 3950 кв.м.

объем 25000 м3

Период проведения работы: 4.3.2019 – 19.6.2019

Стоимость: превышает 150000.-  (основанием стоимости является пороговое число в Финлянлии. В каждом предложении закупки указано превыщает ли стоимость 150000 или нет.

(KANSALLISET KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 25 §) – Строительные работы : 150000.-)

Добавлены уточняющие файлы –  очень подробная информация, рисунки ..  (доступ с паролем)

согласно документам поставки:

*******************

 

English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Polish Polish Russian Russian

Kansallinen hankintailmoitus:

 …………………..:

PHKS, Rakennusvaihe 7, Purku-urakka

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000312

Tarjoukset 4.2.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

………………….

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………………..

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

PHKS, Rakennusvaihe 7, Purku-urakka

Hankinnan kuvaus

Purettava kohde liittyy Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Rakennusvaihe 7:n tulevaan rakentamiseen. Ennen varsinaista rakennustyötä suoritetaan erillinen purku-urakka missä puretaan rakennusosat A, B ja S, asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Purku-urakassa on myös talotekniikka-asennuksia. Urakkamuotona on kokonaisurakka jossa purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana.

Laajuustiedot sitoumuksetta:

purkualueen bruttoala 3950 brm2

purkualueen tilavuus 25000 m3

Purettavat rakennusosat liittyvät kiinteästi olevaan, koko purkutyön ajan toiminnassa olevaan sairaalarakennukseen, ja se tulee huomioida kaikessa toiminnassa purkutyön aikana.

Tarjouspyyntöasiakirjat on katsottavissa aineistolinkistä BEM projektipankista. Tarjoajiksi haluavia pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa sähköpostiosoitteeseen tekniikka@phsotey.fi. Vain ilmoittautumalla tarjoaja varmistuu että hänellä on käytössään ajantasainen laskenta-aineisto.Tarjouspyyntöaineistolinkit löytyvät liitetiedostosta. Laskenta-aineistossa on mukana myös tarjoajan ohje sähköisen tarjousaineiston käsittelyyn. Tarjouksia ei jätetä projektipankin kautta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)

 

Päänimikkeistö
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Lahti (K398)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

4.3.2019 – 19.6.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajan on tutustuttava paikan päällä kohteeseen rakennuttajan johdolla ennen tarjouksen jättämistä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

4.2.2019 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa kolme (3) kuukautta edellä olevasta tarjouksen viimeisestä jättöajankohdasta lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

………………………..

 

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………….

 

 

 

HANKINTAILMOITUS   yhteystietojen ja liitteenä olevien tiedostojen kanssa:

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.