• Aida 5 Pärnu Pärnumaa 80010
 • +372 58 238 188
150 000€
5594.Metallaedade ehitus 2018-2020
Hanke info
asukoht Uusimaa
valdkond Metallitööd, Ehitustööd
kehtiv kuni: 28.09.17
lisatud: 12.09.17
Lisainfo
 • hoone
 • linnaosa
 • peatöövõtt
 • materjalid nõutud
 • materjalid tellija poolt
 • on lisatud failid
Hanke kirjeldus ja kontaktandmed:

Ehitushange
Hanke kirjeldus:
Ehitustööd. (45000000-7)
Peamiselt lasteaedades ja koolides
Antud täpsed kirjeldused
Maksumus: üle 150000.- (maksumuse aluseks määratud Soomes künnisarv. Igas hankepakkumises määratud kas ületab 150000.- või mitte: Kansalliset Kynnysarvot (Hankintalain § 25) – ehitustööd 150000.-

Lisatud täpsustavad failid (ligipääs parooliga)

Vastavalt hankedokumentidele

*************************************

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven kunta : Aitatyöt 2018-2020

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-019786

Osallistumishakemukset 28.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

………………..

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:

Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot

……………….

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön luonne

Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Aitatyöt 2018-2020

Hankinnan kuvaus

Nurmijärven kunnan kiinteistöissä tehtävät aitatyöt, yleisimmin päiväkodeissa ja kouluissa käytetyistä metallirakenteisista aita-malleista.

Hinnat paikoilleen asennettuna EUR/yks tarvittavine perustustöineen sekä rikkoutuneiden aitojen korjaustyöt tarvittavine purkutöineen sekä matkakustannukset Nurmijärven kunnan alueella oleviin työkohteisiin.

Sopimuskausi on 1.1.2018 – 31.12.2019. Sopimusta voidaan jatkaa erikseen sovittavalla optiolla kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2020.

Puitesopimuksen piirissä hankinnat tehdään erillisillä tilauksilla tämän tarjouskilpailun tuloksena syntymä hinnoittelu ja muut ehdot huomioon ottaen kokonaistaloudellisesti edullisimmalta toimittajalta. Toissijaisesti hankinnat voidaan tehdä myös muilta puitesopimuksen piiriin valituilta toimittajilta, jos ensisijainen toimittaja ei kykene toimittamaan vaadittua palvelua tai tuotetta sopimuksessa mainituin ehdoin tai hankittavaan kohteeseen on toiminnallisista tai aikataulullisista syistä valittava joku muu toimittaja. Sopimuskumppanien kesken voidaan myös tarvittaessa järjestää kohdekohtainen minikilpailutus pienehköistä aitaurakoista. Puitejärjestelyyn valitaan max 3 sopimusurakoitsijaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Pääkohde

Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Aitojen, kaiteiden ja turvalaitteiden asennustyöt. (45340000-2) Rakennustyöt: ulko- (IA04-8)

 

Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Aitojen asennustyöt. (45342000-6) Rakennustyöt: ulko- (IA04-8), Metalli (AA01-1)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

Nurmijärvi (K543)

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

1.1.2018 – 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely

Kyllä

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkailta edellytetään, että on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen ja nämä ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Edellytysten täyttämisen osoittamiseksi osallistumisilmoituksen liitteeksi on toimitettava riittävät todistukset ja selvitykset seuraavista asioista:

 1. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
 2. taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
 3. tekninen suorituskyky, yrityksen referenssit metallirakenteisista aidoista paikoilleen asennettuna kolmelta viime vuodelta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

 1. Tilaajavastuu.fi tai Rakentamisen Laatu Ry:n palvelusta tulostettu yritysraportti osallistumisilmoituksen liitteeksi. Mikäli yritys ei ole rekisteröitynyt em. palveluiden asiakkaaksi tulee ko. ilmoitukseen liittää:
 2. a) Selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
 3. b) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
 4. c) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
 5. d) Kaupparekisteriote.
 6. e) Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.
 7. f) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
 8. g) Mikäli ilmoituksen antaja on ulkolainen yritys, on tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavina todistuksina, jotka on käännetty suomenkielisiksi osallistumisilmoituksen toimittaneen yrityksen toimesta . Lisäksi lähetettyjen työntekijöiden voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä on toimitettava, ennekuin nämä aloittavat työnteon.
 9. Tilinpäätöstiedot kahdelta viime vuodelta. Ehdokkaiksi valittavilla pitää olla vähintään 250000 euron liikevaihto vähintään yhtenä mainituista vuosista
 10. Yrityksen referenssit metallirakenteisista aidoista. Näiden referenssien osalta on merkittävä tilaajakohtaiset aitamäärät kolmelta viime vuodelta aitatyypeittäin eriteltyinä. Referenssit pisteytetään seuraavien aitatyyppien ja porttien osalta paikoilleen asennettuina:

– metalliverkkoaita H= 1200…1250 mm, pylväät ja verkko alumiinia, 1 p/10 m aitaa/ toimitussopimus.

– metalliverkkoaita h= 1500 mm, pylväät ja verkko pulverimaalattu teräs, 1 p/10 m aitaa/toimitussopimus.

– käyntiportti h=1200…1250 mm, leveys min. 1000 mm, pylväät ja verkko alumiinia, lapsiturvallinen salpalukitus, 1 p/kpl.

– ajoportti h= 1500 mm, leveys min. 3000 mm, pylväät ja verkko kuumasinkitty teräs, salpa + paikka riippulukolle, 1 p/kpl.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli edellä esitetyt soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävien ehdokkaiden määrä ylittää 10 kpl, ehdokkaiden valinta tehdään objektiivisin kriteerein käyttäen perusteena edellä kohdassa “Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset” kohdassa 3 mainittuja teknistä suorituskykyä mittaavia vertailuperusteita

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä

Kyllä

Kuinka monta

3-10

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde

Vertailuperusteet

Alla olevat vertailuperusteet

 1. Urakoitsijan referenssit soveltuvuutta koskevien vaatimukset kohdan 3 metalliverkkoaidoista (20)
 2. Alumiiniverkkoaita, h=1200..1250 tarjouserittelyn yksikköhinta (30)
 3. Teräsverkkoaita, h=1200..1250 mm, tarjouserittelyn yksikköhinta (10)
 4. Muiden tarjouserittelyn yksikköhintojen summa (40)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään

28.9.2017 12.00

Tarjousten voimassaoloaika

Osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle joko kirjeitse tai sähköpostilla pyydettyine liitteineen annettuun osoitteeseen 28.9.2017 klo 12:00 mennessä.

Tarjouspyynnöt lähetetään valituille ehdokkaille 4.10.2017.

Tarjousten tulee olla voimassa 3 kk tarjousajan päättymisestä lukien.

Lisätietoja

Vrt. hankintayksikön yhteystiedot

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin

…………………………

Kontaktinfo ja lisatud failid:

 

Kontaktinfo ja lisainfo kuvamiseks, sisesta lahtrisse parool. Kui pole klient, siis parooli saad osta siit